Denna sida är optimerad för att fungera bäst I horisontellt läge.Vänligen rotera din applikation innan du fortsätter.

Vikan.com


Support till Nestlé för minskad risk för oönskad plast i livsmedel

Nestlé har alltid legat i framkant vad gäller säker och högkvalitativ livsmedelsproduktion. En av de utmaningar som de och många andra företag inom livsmedelsindustrin står inför är att kontrollera oönskade plastföremål i sina produkter. En potentiell risk är att borststrån från rengöringsborstar lossnar.

Traditionellt utformade borstar med mjuka strån används ofta för att borsta bort pulver från interör på komplexa produktionslinjer. Borstarna tillverkas av ett plastblock som det borras många hål i. I hålen placeras buntar av plastfilament som fästs med en rostfri klammer och bildar borststrån. 

Nestlé logo

Den här metoden har använts i årtionden, men det finns en nackdel, metoden ökar risken att plastdelar hamnar i slutprodukten. När borsten används för att rengöra komplex produktionsutrustning kan borststrån fastna i och dras ut ur klammern som den är fastsatt med. Ett litet tomrum uppstår då där det suttit fast, vilket gör att spänningen släpper och återstående borststrån sitter lösare och löper större risk för att dras loss eller falla ur. Att lösa det här problemet var en av drivkrafterna bakom utvecklingen av Vikans innovation Ultra Safe Technology (UST).

UST-borstarna har en helt annan utformning än traditionella borstar. De är helgjutna, har inga borrade hål och inga metallklamrar. Varje borststrå i en UST-borste är individuellt fäst i blocket, vilket innebär att om ett borststrå lossnar påverkas inte säkerheten för de övriga.

Genom att använda Vikans UST-borstar har en Nestlé-fabrik i Tyskland i stort sett eliminerat risken för oönskade plastföremål i sin produkt.

Nestlé_Graphic 1

Minskning av främmande föremål

De nya handborstarna bidrog väsentligt till fortsatt minskning av klagomål gällande förekomst av främmande föremål 2020!

Nestlé_Graphic 2

Introduktion UST borstar

Varje filament är individuellt fastgjutet i plastämnet. 
Minskad risk för att filament ska lossna.