Denna sida är optimerad för att fungera bäst I horisontellt läge.Vänligen rotera din applikation innan du fortsätter.

Vikan.com

Asda och Vikan

- ett långvarigt samarbete med ett stort mervärde

City Facilities Management (City FM) förser sedan lång tid Asda med en marknadsledande rengöringsmodell. City FM:s innovativa lösningar och förstklassig service till kunden har lett till ett stabilt samarbete mellan de två företagen.

Så för sju år sedan, när vi blev ombedda att titta närmare på ett problem beträffande rengöring av bageriväggar, kunde vi knappast förställa oss att Vikan skulle bli en viktig part i det redan väl etablerade och framgångsrika samarbetet.

Men där hade vi fel. När vi hade löst problemet med bageriväggarna blev det tydligt att vi skulle kunna hjälpa City FM även med många andra tjänster.

Sju år efter den första kontakten är vi en stolt framstående leverantör av flera färgkodade rengöringsredskap, mikrofiber- och fordonsprodukter till samtliga av Asdas ”superstores” och distributionscenter i Storbritannien, vilket är mer än 400 enheter.

Efter utförliga inledande försök och genomgångar erbjuder vi nu ett brett sortiment av lösningar som dagligen används i Asdas anläggningar. Sortimentet innefattar anpassade vagnar, ergonomiska moppar och färgkodade rengöringsredskap. De används för alla områden – från toaletter och vaktmästerilokaler till färskvaruavdelningar, matsalar och bilparkeringar. Våra rengöringsredskap för transportsektorn används för att hålla bilarna för hemleveranser rena och prydliga.

Vårt samarbete är starkare än någonsin men det innebär inte att vi lutar oss tillbaka. Vi vill gärna förbättra City FM:s befintliga marknadsledande rengöringsstandarder ytterligare. Detta innebär att vi regelbundet introducerar innovationer i rengöringsmodellen, och agerar på ändrade förhållanden på plats. Det här har varit viktigare än någonsin under de senaste 12 månaderna, som har varit en extremt stor utmatning för livsmedelssektorn.

Den globala pandemin har, med rätta, lett till att mycket större fokus har lagts på vissa rengöringsuppgifter, samtidigt som ett antal nya uppgifter har tillkommit. Plexiglas skivor har blivit en viktig komponent för att skydda kunder och kollegor, men de kan vara svåra att rengöra på plats i den dagliga rengöringen. Men lyckligtvis finns vårt mikrofibersortiment, som gör att City klarar utmaningen på ett bra och säkert sätt. Noggrann rengöring på svåråtkomliga platser (där smuts och bakterier samlas) är viktigare än någonsin. För dessa specifika uppgifter har vi anpassat och lagt till ett antal nya produkter i det rekommenderade sortimentet.

Detta visade sig vara en lyckad insats som birog till att Asda, i en enkät genomförd av branschmagasinet The Grocer, framhölls som den stormarknadskedja som var bäst förberedd och organiserad inför covidpandemin 2020. Vi på Vikan är stolta över att ha stöttat City FM och Asda under hela pandemin och över att ha hjälpt dem att uppnå det fina erkännandet.

När du besöker någon av Asdas Superstores kan du se att våra vagnar används vid rengöring i deras butiker, att våra Easyshine-kit används för att rengöra alla de plexiglaskärmar som numera är vanliga inslag h många företag, och att våra mikrofiberdukar används för att rengöra allt från beröringspunkter till de bord där man sitter för att fika eller äta.

När du handlar hos Asda kan du vara säker på att du befinner dig i en miljö där vi gör vårt allra bästa för att skydda både anställda och kunder.