Denna sida är optimerad för att fungera bäst I horisontellt läge.Vänligen rotera din applikation innan du fortsätter.

Vikan.com

Färgstark renlighet

Vikan var först med att färgkoda rengöringsredskap på 1990-talet – numera är metoden etablerad praxis och ett krav enligt standarder för livsmedelssäkerhet runt om i världen.

Så fungerar det

Färgkodad uppdelning hjälper till att minimera risken för korskontaminering från mikrober och matrester, inklusive allergener, kemikalier och främmande föremål. Metoden går ut på att tilldela rengöringsredskapen en viss färg för användning i specifika områden och/eller för specifika uppgifter.

Till exempel kan redskap med röd färg vara strikt avsedda för användning i högriskområden, och gula redskap för lågriskområden. Blåa redskap kan användas för att rengöra ytor som kommer i kontakt med livsmedel, och gröna redskap kan användas för att rengöra golv. Färgkodningen gör det enkelt att upptäcka om redskap förekommer i fel områden eller används för fel uppgifter.

Läs mer

Vill du läsa mer om färgkodad uppdelning kan du ladda ner Vikan-rapporten ”Vägledning för användning av färgkodning i syfte att uppnå högre livsmedelssäkerhet och kvalitet”.

Ladda ner rapport

Colour Coding Plan

Har du inte börjat använda färgkodning?

Vikan kan hjälpa dig att komma igång med färgkodning, eller med att uppdatera ditt företags befintliga plan. Vi utför en zonplaneringsinspektion på plats, och utvecklar en zonindelningsplan specifikt för din anläggning – helt kostnadsfritt. I tjänsten ingår även en plan för skötsel av rengöringsredskap.

Läs mer

Boka ett zonplaneringsbesök
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Vikans guide för färgkodning

Färgkodning är lätt att använda om man gör rätt från början. Den här guiden innehåller en introduktion till fördelarna med färgkodning och ett antal tips för hur färgkodning kan användas i praktiken. 

Visa och ladda ner