Denna sida är optimerad för att fungera bäst I horisontellt läge.Vänligen rotera din applikation innan du fortsätter.

Vikan.com

Experter på hygien och
livsmedelssäkerhet

Hygienexperterna

Vikans rengöringsredskap utvecklas från vår oöverträffade expertis inom livsmedelssäkerhet och hygien. Förutom att vi omsätter vår kunskap i våra produkter är vi också energiska deltagare på konferenser, seminarier och i den allmänna debatten om hygien och livsmedelssäkerhet. Vi ser till att vår kunskap är uppdaterad, genom medlemskap i tekniska expertgrupper som EHEDG, IAFP och Campden BRI, och säkerställer att våra säljare och distributionspartners är beredda att dela den kunskapen med kunder.

 

International Association for Food Protection logo
EHEDG logo
Campden BRI logo

Expertis omsätts i praktik

Vi tillämpar vår expertis varje dag i vårt forskningsarbete, våra kunskapsdelande aktiviteter och vår produktutveckling.
 

Produktutveckling

  • Kunskapsbaserad FoU
  • Särskild uppmärksamhet åt lagstiftning
  • Utförliga tester

Läs mer om Vikan produktinnovation:

Innovation

Kunskapsdelning

  • Omfattande formell utbildning
  • Praktiska workshops
  • Allmän kunskapsdelning

Läs om våra utbildningstjänster:

Utbildning

Forskning

  • Konferens- och seminariepresentationer
  • Tekniska informationsdokument
  • Akademiska artiklar och vetenskapligt granskade publikationer

Se artiklar och informationsdokument:

Nedladdningscenter

Intern hygienavdelning

I centrum för vårt arbete med livsmedelssäkerhet och hygien är vår särskilda hygienavdelning, som leds av Debra Smith, en erkänd expert inom området.

Lär känna Debra Smith

Deb Speakers Corner
https://static.vikan.com/media/4081/debrasmith1_sesub.mp4

Så här kan vi hjälpa dig

Vikans hygienspecialist Debra Smith förklarar hur vår hygienavdelnings expertkunskaper kan hjälpa dig.

Se video

Läs mer

Välja rätt rengöringsredskap

Låt Vikan hjälpa dig att välja rätt rengöringsredskap utifrån behov, typ av yta, vilka standarder som krävs och din rengöringspersonal.

Läs mer

Yellow detail brush

Använda rengöringsredskapen rätt

Ett rengöringsredskap är bara effektivt om det används på rätt sätt. Se till att du har ett godkänt rengöringsprogram och att du använder redskapen optimalt för det rengöringsjobb som ska göras.

Läs mer

Underhålla rengöringsredskapen

Om Vikans rengöringsredskap ska fungera optimalt under hela livscykeln måste de rengöras och underhållas på rätt sätt. Ta reda på hur du får ut det bästa av dina Vikan-produkter.

Läs mer