Denna sida är optimerad för att fungera bäst I horisontellt läge.Vänligen rotera din applikation innan du fortsätter.

Vikan.com

Dokumentation om överensstämmelse för material i kontakt med livsmedel

En hörnsten i livsmedelssäkerhet är kravet på att alla rengöringsredskap i plast som kan komma i kontakt med livsmedel och med ytor som har kontakt med livsmedel, måste överensstämma med reglerna för material i kontakt med livsmedel. I Europa beskrivs detta krav i EG-förordningarna 10/2011, 1935/2004, 2023/2006 och 178/2002. I USA ingår kravet i FDA:s CFR Title 21.*

Vikan-produkter som är avsedda för användning i kontakt med livsmedel och med ytor som har kontakt med livsmedel lever upp till dessa förordningar och vi tillhandahåller rätt dokumentation för dig på vår webbplats.

Det är viktigt att notera att FDA:s regler om material avsedda för kontakt med livsmedel inte fristående är tillräckliga inom EU. Produkterna måste överensstämma med EU:s regler och kan dessutom uppfylla FDA:s regler.

*Ändringar av denna reglering kan uppstå till följd av lagen om modernisering av livsmedelssäkerhet (Food Safety Modernization Act)

Food grade documentation

Migrationstester

För att säkerställa överensstämmelse av livsmedelsgodkända material i Europa måste rengöringsredskap genomgå rigorösa migrationstester som utförs av ett oberoende laboratorium. Redskapen testas under olika förhållanden i fråga om tider, temperaturer och livsmedelstyper (t.ex. sura, vattenlösning, feta), och testresultaten dokumenteras i ett officiellt migrationstestcertifikat. Alla Vikans rengöringsredskap som är avsedda för kontakt med livsmedel och med ytor som har kontakt med livsmedel har godkänts i EU:s migrationstestning.

Läs mer om migrationstestning i detta faktablad

Försäkran om överensstämmelse

Vikan har en juridisk skyldighet att använda informationen i migrationstestcertifikatet för att ta fram en försäkran om överensstämmelse, som följer alla föreskrifter och revisionskrav.

Försäkran om överensstämmelse finns för enskilda redskap och beskriver hur redskapet testades och om det finns några begränsningar för dess användning. Försäkran om överensstämmelse finns att ladda ned från vår webbplats på 9 språk.

Läs mer

 
Ladda ner din försäkran om överensstämmelse

Börja med att klicka nedan om du vill hitta försäkran om överensstämmelse för ditt redskap.
Du kan ladda ner försäkran om överensstämmelse på två olika sätt:

  • Gå till produktsidan för önskad produkt och ladda ner enskilda försäkringar därifrån.
    Gå till Alla produkter
  • Skapa en lista över flera artiklar, och ladda ner alla försäkringar om överensstämmelse på en gång.
    Gå till Produktlista

Tekniska datablad  

Tekniska datablad finns också tillgängliga för alla våra produkter. Även dessa kan laddas ned från vår webbplats och de innehåller ytterligare användbar produktinformation, bland annat om en produkt är godkänd för livsmedelskontakt även enligt EU eller FDA.

Läs mer

Överensstämmelse

Förutom att uppfylla alla relevanta standarder underhåller Vikan  ett omfattande bibliotek med information om livsmedelssäkerhet och om regler och standarder för kvalitet, och vi är alltid beredda att dela kunskaperna med våra kunder.

Läs mer

Vikans försäkringar om överensstämmelse

Vikans försäkringar om överensstämmelse är din garanti för att Vikans rengöringsutrustning och redskap av plast för livsmedelshantering inte innehåller några giftiga ämnen som kan förorena livsmedel. Vikans försäkringar om överensstämmelse är tydliga, lättlästa och alltid uppdaterade.

Gå till Blogginlägg

Declaration of Compliance

Att förstå försäkran om överensstämmelse

Vikans ansvarige för hygien och regelefterlevnad Stine Bislev förklarar vad en ”Försäkran om överensstämmelse” är – och vilka nio kritiska punkter den måste innehålla.

Gå till Blogginlägg