Denna sida är optimerad för att fungera bäst I horisontellt läge.Vänligen rotera din applikation innan du fortsätter.

Vikan.com

Använda
rengöringsredskapen rätt

Använda Vikans rengöringsredskap

För att få ut så mycket som möjligt av dina rengöringsredskap från Vikan, bör du läsa igenom instruktionerna och annan dokumentation som medföljer redskapet.

De Vikan-redskap som du har valt bör ingå i ett validerat övergripande rengöringsprogram som baseras på en konkret riskbedömning och utvecklas på plats i anläggningen, för att möta de specifika rengöringsutmaningarna. 

Rengöringsprogrammet bör innehålla följande information:

  • Utrustning och kemikalier som ska användas
  • Hur de ska användas
  • Hur ofta de ska användas
  • Vem som ansvarar för att använda dem
  • Vad det önskade resultatet ska vara
  • Vilka metoder som ska användas för att utvärdera resultatet
  • Åtgärder som ska vidtas om något inte går som planerat

Hur du  rengör – samt vilka redskap och metoder som används – påverkar slutproduktens säkerhet och kvalitet. Under rengöringen är det viktigt att minimera risken för korskontaminering från smutsiga till rena områden eller till öppna livsmedel.

Användning av tryckluftsredskap kan leda till kraftig spridning av kontamineringar – medan dammsugare och manuella rengöringsredskap av hög kvalitet kan minimera risken.

För att nå de resultat som krävs är det viktigt att följa instruktionerna från Vikan, och att följa det interna rengöringsprogram som har utformats specifikt för platsen.

Välja, använda och sköta rengöringsutrustning

Vår hygienutbildningsbroschyr innehåller fler råd.

Visa och ladda ner

https://static.vikan.com/media/1577/vikan_fullhd.mp4
View the video to learn more

Rengöring med Vikan Mikrofiber

Titta på den här filmen för att få tips om generell användning av Vikans mikrofiberprodukter.

Visa och ladda ner

Vi hjälper dig gärna

Vikans experter är alltid tillgängliga för att hjälpa dig,
om du skulle känna dig osäker på vilket redskap
som bör väljas för en viss uppgift eller hur ett
visst Vikan-redskap används på bästa sätt.

Kontakta oss

Läs mer

Selecting the right cleaning tools

Välja rätt rengöringsredskap

Låt Vikan hjälpa dig att välja rätt rengöringsredskap utifrån behov, typ av yta, vilka standarder som krävs och din rengöringspersonal.

Läs mer

Cleaning tool maintenance

Underhålla rengöringsredskapen

Om Vikans rengöringsredskap ska fungera optimalt under hela livscykeln måste de rengöras och underhållas på rätt sätt. Ta reda på hur du får ut det bästa av dina Vikan-produkter.

Läs mer