Denna sida är optimerad för att fungera bäst I horisontellt läge.Vänligen rotera din applikation innan du fortsätter.

Företagande med
högre syften


Vissing-stiftelsens bidrag till
cancer- och diabetesforskningen

Företagande med ett bredare perspektiv

90% av Vikan-aktierna ägs av Vissing-stiftelsen (Vissing Fonden), en icke-vinstdrivande välgörenhetsstiftelse som bildades 1979, av Vikans dåvarande ägare. Den ovanliga ägarstrukturen är en viktig del av hela Vikan-perspektivet – bortom kortsiktigt tänkande och snabba vinster, och i stället prioritera att alltid göra det bästa för kunderna, liksom att arbeta långsiktigt för att åstadkomma varaktiga förbättringar.

Vissing-stiftelsen tillhandahåller ekonomiska medel för patientnära forskning inom diagnostik och behandling av cancer och diabetes samt förebyggande av dessa sjukdomar, med fokus på områden som har stor potential för att ge omedelbar, konkret effekt på sjukdomsbehandlingen.

Stiftelsens arbete är en ständig källa till stolthet och inspiration för alla på Vikan – och en del av vår gemensamma ambition att göra skillnad.

Vissing Fonden_Logo_English

Finansieringsbidrag för 2018

2018 fick stiftelsen in många ansökningar om forskningsanslag.

Bland dessa beviljades två projekt ekonomiska medel: ett vid institutionen för klinisk immunologi på Ålborg universitetssjukhus och det andra på institutionen för folkhälsovetenskap vid Köpenhamns universitet.

Projekt 1 – identifiera cancermarkörer säkrare och snabbare

Exosomer är en av flera typer av cellvesikler (vätskeblåsor) som enligt forskningen är en tydlig potentiell markör för flera sjukdomar, däribland cancer. För att kunna dra nytta av den kunskapen vid praktisk diagnostik, krävs det dock ett effektivt sätt att snabbt och rutinmässigt kunna identifiera förekomst av exosomerna.

Vissing-stiftelsens ekonomiska bidrag till institutionen för klinisk immunologi på Ålborg universitetssjukhus ska användas för att utöka och vidareutveckla Extracellular Vesicle (EV) Array-tekniken, som har visat sig ha betydande potential för att diagnostisera lungcancer.

En ”EV-array” består av ett mikrochip som identifierar extracellulära vesiklar och deras koncentration i biologiska vätskor. Institutionen vill investera i en särskild microarray-skrivare som har kapacitet för att skriva ut många sådana chip.

Därmed blir det möjligt att accelerera forskningsarbetet utan att annars öka resurserna, och att utveckla det viktiga diagnosverktyget så att det lätt kan användas i vanliga medicinska sammanhang och laboratorier. Målet är att kunna identifiera förekomst av cancerceller så tidigt som möjligt och därmed förbättra den positiva effekten av behandlingarna.

Projekt 2 – hjälpa diabetespatienter att få ut mer av behandling och vård

Vissing-stiftelsens ekonomiska bidrag till institutionen för folkhälsovetenskap vid Köpenhamns universitet används för ett projekt som ska förbättra socialt utsatta diabetes typ 2-patienters kontakt med det offentliga sjukvårdssystemet, för att få tillgång till de resurser och behandlingar som erbjuds. Studien ska hjälpa allmänläkare och sjuksköterskor att på ett effektivare sätt behandla patienter som lider av typ 2-diabetes.

Projektet syftar också till att hitta effektiva samarbetsmetoder för de många specialisterna och organisationerna inom primär-och sekundärvården, för att på så sätt kunna motverka de dokumenterade sociala orättvisor som den här patientgruppen ofta drabbas av vid kontakt med sjukvårdssystemet.

Ett brett spektrum av forskningsorgan, sjukhus, läkare och patienter involveras i projektet, som är ett första steg till effektiva insatser för att förbättra socialt utsatta diabetes typ 2-patienters livskvalitet.

Här kan du läsa mer om Vissing-stiftelsen och andra forskningsprojekt som stiftelsen har varit med och finansierat (endast på engelska och danska).

Vissing-stiftelsen