Denna sida är optimerad för att fungera bäst I horisontellt läge.Vänligen rotera din applikation innan du fortsätter.

Vikan.com

Livsmedelssäkerhet, 
kvalitetsregler och standarder

Livsmedelsindustrin måste uppfylla alla regler och lagstadgade krav – internationellt och lokalt – för säker livsmedelsproduktion. Även om sådana krav kan variera i olika delar av världen (förordningarna (EG) nr 1935/2004 och (EG) nr 10/2011 i Europa, jämfört med exempelvis FDA:s CFR21 i USA), har de väsentligen utformats med ett gemensamt syfte: att skydda konsumenterna.

Utöver att uppfylla livsmedelsreglerna brukar företag inom livsmedelsindustrin följa ett antal säkerhetsstandarder på frivillig basis. Dessa är till exempel GFSI-godkända (Global Food Safety Initiative) standarder som BRC, FSSC 22000, IFS och SQF.

Vikan övervakar fortlöpande vad som händer i världen när det gäller föreskrifter och standarder för livsmedelssäkerhet, och vi uppdaterar kontinuerligt våra produkter och vår dokumentation för överensstämmelse med de senaste kraven. Därför kan våra kunder på ett enkelt sätt säkerställa att de efterlever reglerna när det gäller rengöringsutrustning och dokumentation.

När du väljer Vikan som hygienpartner ger vi information och råd som gör att du kan känna dig lugn inför nästa livsmedelsinspektion, och trygg i vetskapen om att dina produkter uppfyller kvalitets- och säkerhetskraven.

Glass and Fork logo
Global Food Safety Initiative logo
FDA logo

Läs och välj information
att ladda ner

I kunskapssektionen på vår webbplats finns värdefull information och dokumentation att läsa och ladda ner.

Här finner du information om de juridiska kraven rörande livsmedelssäkerhet och rengöringsutrustning, liksom Vikans dokumentation för bevisad överensstämmelse med EU:s och FDA:s regler, som kan laddas ner för varje Vikan-produkt.

Tillgängligt för nerladdning är även ett utbildningspaket med råd och information om livsmedelssäkerhet och regelefterlevnad.

Gå till Utbildning  Gå till Nedladdningscentret

Download image

Läs mer

Vikans försäkringar om överensstämmelse

Vikans försäkringar om överensstämmelse är din garanti för att Vikans rengöringsutrustning och redskap av plast för livsmedelshantering inte innehåller några giftiga ämnen som kan förorena livsmedel. Vikans försäkringar om överensstämmelse är tydliga, lättlästa och alltid uppdaterade.

Gå till Blogginlägg

Declaration of Compliance

Att förstå försäkran om överensstämmelse

Vikans ansvarige för hygien och regelefterlevnad Stine Bislev förklarar vad en ”Försäkran om överensstämmelse” är – och vilka nio kritiska punkter den måste innehålla. 

Gå till blogg

Food grade documentation

Dokumenterat livsmedelsgodkända

Alla Vikan-produkter som kommer i kontakt med livsmedel och med ytor som kommer i kontakt med livsmedel är dokumenterat helt i enlighet med livsmedelsföreskrifter i EU och USA.

Läs mer