Denna sida är optimerad för att fungera bäst I horisontellt läge.Vänligen rotera din applikation innan du fortsätter.

Vikan och miljön

I formellt hänseende fullgör Vikan sina miljömässiga skyldigheter genom fullständig överensstämmelse med standarden ISO 14001:2015. Men vårt engagemang för miljön och samhällsansvar går utöver att efterleva regler och standarder. Danmark har länge varit världsledande inom hållbarhet, och som danskt företag delar vi övertygelsen om att en miljövänligare värld är en bättre värld.

Environment tree

Ladda ner Vikans Miljöpolicy  

Visa och ladda ner