Denna sida är optimerad för att fungera bäst I horisontellt läge.Vänligen rotera din applikation innan du fortsätter.

Vikan.com

Vikan Green Team 

Vikans medarbetare bidrar till
att utveckla hållbara initiativ

Kontinuerlig implementering av hållbarhetsförbättringar

På Vikan arbetar vi mot en hållbar framtid och vi är fast beslutna att kontinuerligt genomföra hållbarhetsförbättringar. För att kunna upprätthålla och utveckla engagemang måste vi kontinuerligt utmana våra nuvarande affärsmetoder. Och ofta finns de goda idéerna om hur vi kan bli bättre bland våra kollegor.
Men hur ser man till att de bra idéerna fångas upp och genomförs?

År 2018 grundade vi ”Vikan Green Team” som är ett globalt tvärfunktionellt team. ”Vikan Green Team” ansvarar för att samla in idéer, säkra hållbarhetsfokus i det dagliga arbetet och genomföra prioriterade initiativ. Vi arbetar efter en årlig cykel som omfattar månadsmöten, rapport över hållbarhetsutveckling, översyn av hållbarhetsplan m.m. och vi har avsatt tid för Vikan Green Team att arbeta med hållbarhetsprojekten och initiativen. 

Idéer och förslag uppskattas


"Flera idéer om hållbarhetsinitiativ som föreslagits av våra medarbetare har redan förvandlats till åtgärder. Vi kommunicerar regelbundet internt om de initiativ vi arbetar med och ger en uppdatering när idéer eller projekt genomförs. På så sätt ser vi till att alla medarbetare vet om att deras insats värdesätts av oss."


Jesper Søbjørn, gruppchef för hälsa, säkerhet, miljö och kvalitet
och teammedlem i Vikan Green Team

Exempel på Initiativ från Vikan Green Team

LED Light_image

LED-lampor i stället för vanliga glödlampor

Vi har bytt ut våra vanliga glödlampor mot LED-lampor inklusive sensorstyrning. Detta sparar energi och minskar därmed våra utsläpp.

Packing optimisation

Förpackningsoptimering


När våra produkter transporteras till våra distributörer och slutanvändare hittar vi kontinuerligt lösningar för att minska vår miljöpåverkan genom effektivare packning av varor.

Transport optimisation

Transportoptimering


Transport av varor är något av det som har störst miljöpåverkan. Vi arbetar kontinuerligt med att öka utnyttjandegraden och ersätta flygfrakt med mer miljövänliga transportmetoder.

Recycle products

Återvinning av våra produkter


Många av våra produkter är monomaterialprodukter, dvs. tillverkade av ett enda material. Vi hjälper våra kunder att återvinna dessa produkter på rätt sätt genom att använda tydlig märkning.

Vi vidtar konsekventa åtgärder för att ha en positiv påverkan på miljön

Vi följer noga den senaste utvecklingen när det gäller plast och återvinning genom våra omfattande nätverk.
Vi är ständigt nyfikna på de senaste uppfinningarna och lösningarna inom detta område för att se hur de kan genomföras på Vikan. På så sätt vet vi när nästa lilla men viktiga förändring är möjlig.