Denna sida är optimerad för att fungera bäst I horisontellt läge.Vänligen rotera din applikation innan du fortsätter.

Vikan.com

Vikans hållbarhetscertifieringar

SEDEX

Sedex (www.sedex.com ) är en av världens ledande leverantörer av etiska handelstjänster, som arbetar för att förbättra arbetsvillkoren i globala leverantörskedjor. Sedex tillhandahåller praktiska verktyg, tjänster och ett nätverk för att hjälpa företag att förbättra sina ansvarsfulla och hållbara affärsmetoder och göra inköp på ett ansvarsfullt sätt.

Som ansvarsfullt och hållbart företag är Vikan medlem i Sedex. Genom att använda Sedex verktyg och tjänster hjälper vårt företag till med att förbättra våra ansvarsfulla affärsmetoder. Detta dokumenteras genom årliga SEDEX självbedömningar och regelbundna SMETA-revisioner.

SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) bedömer en anläggning baserat på organisationens standarder för arbete, hälsa och säkerhet, miljö- och affärsetik genom en tredjepartsrevisor.

Sedex_Logo

  

FSC_Logo_R

FSC® spårbarhetscertifiering

Allt trä till våra borstar och skaft kommer nu från FSC-certifierade källor.
I en FSC-certifierad skog avverkas inte mer träd än vad skogen själv kan förnya. FSC kräver också att den biologiska mångfalden upprätthålls, att ursprungsbefolkningarnas rättigheter respekteras och att rättvisa löner och säker arbetsmiljö erbjuds alla skogsarbetare.
Forest Stewardship Council® (FSC) är världens mest tillförlitliga lösning för hållbar skogsförvaltning (www.fsc.org). FSC hanterar 14 av FN:s 17 mål för hållbar utveckling, som omfattar ekologiska och sociala frågor i skogar runt om i världen.
Vikan är spårbarhetscertifierade av FSC (FSC C163353), och alla Vikan Classic-träprodukter är FSC-märkta – märket för ansvarsfullt skogsbruk. En spårbarhetscertifiering från FSC verifierar att FSC-certifierat material har åtskilts från icke-certifierat material när det tar sig fram längs leverantörskedjan, från skog till marknad.

Endast Vikanartiklar med FSC nämnt i produkttexten är certifierade.