Denna sida är optimerad för att fungera bäst I horisontellt läge.Vänligen rotera din applikation innan du fortsätter.

Vikan.com

På väg mot en hållbar framtid

Här på Vikan arbetar vi för en hållbar framtid och vi är fast beslutna att kontinuerligt genomföra hållbarhetsförbättringar. Eftersom vi är majoritetsägda av en välgörenhetsstiftelse är vi ett värderingsdrivet företag som har haft en stark vilja att göra skillnad ända sedan vi grundades 1898.

FN:s hållbarhetsmål är vår plan för att bidra till att uppnå en bättre och mer hållbar verksamhet och framtid för oss alla. Vi bidrar till FN:s mål nr 7, 9 och 12.

UN Goals

Vikans hållbarhetspolicy

Vår hållbarhetspolicy, inklusive vår hållbarhetsplan, vägleder oss om hur vi kontinuerligt ska integrera hållbarhet i vår organisation och dagliga verksamhet.

Vikans hållbarhetspolicy

Sustainability Policy_image

Hållbarhetsplan

För att uppnå våra hållbarhetsmål har vi sammanfattat projekt, milstolpar och nyckeltal. Dessa delar samlas in i vår plan, som omfattar 2022–2025.

Hållbarhetsplan

Sustainability Roadmap_image

Vikans hållbarhetscertifieringar

Läs mer om hållbarhetscertifieringarna som Vikan har erhållit.

Hållbarhetscertifieringar

Vikan Sustainability Certifications image

Vikans miljöpolicy

Vi följer ISO 14001:2015 och vi har ett ansvarsfullt förhållningssätt till inköp, konsumtion och produktion. Vi har identifierat de primära miljöeffekterna av vår verksamhet och vi är fast beslutna att minska dem.

Vikans miljöpolicy

Environmental Policy_image

Vikans avfallsguide

Vikans produkter är utformade för att vara robusta och hållbara. Det innebär att Vikans redskap kan användas under längre tidsperioder och därmed minska avfallet. Vi erbjuder alltid våra kunder information om det mest miljövänliga sättet att återvinna eller slänga Vikans produkter och Vikans förpackningar. 

Vikans avfallsguide

Waste Guide_image

Årliga rapporter över Vikans hållbarhetsutveckling

Vikans rapporter över hållbarhetsutveckling täcker aktiviteter, framsteg och fokusområden för det kommande året. 

Rapporter om hållbarhetsutveckling

Materialfaktablad

Återvunnen eller regenererad plast används i flera av Vikans produkter. De plastmaterial som används för att producera vårt hygiensortiment av rengöringsredskap är dock strikt reglerade, eftersom dessa produkter är utformade för att komma i direkt eller indirekt kontakt med livsmedel. Läs mer i materialfaktabladet.

Materialfaktablad

 

Material FactSheet_image

Vikan Green Team

Förbättringsidéer kommer ofta från Vikans medarbetare. För att samla in och genomföra dessa föreslagna initiativ grundade vi 2018 Vikan Green Team som ett tvärfunktionellt team.

Se mer

Green Team image

Kontakta oss

Om du vill ha mer detaljerad information om vårt hållbarhetsansvar som företag får du gärna kontakta oss via e-post på sustainability@vikan.com.

Mail icon