Denna sida är optimerad för att fungera bäst I horisontellt läge.Vänligen rotera din applikation innan du fortsätter.

Jette Søndergaard Bovbjerg
Jette Søndergaard Bovbjerg
Executive Assistant

Vad har kaviar, sushi och hamburgare gemensamt?

Vad kommer du att tänka på när du ser orden kaviar, sushi och hamburgare i en och samma mening? Frestande, eller inte alls ...?

Men både kaviar, sushi och hamburgare är livsmedelstyper som måste hanteras under strikta hygienförhållanden.
En annan sak de har gemensamt är att Vikans utrustning för att städa upp efter dem är tillgänglig i USA, Ryssland och Japan – och i många andra länder runtom i världen!

Vid en första anblick kan det verka märkligt att kaviar, sushi och hamburgare står uppräknade i samma mening.

För det första eftersom du förmodligen aldrig skulle kombinera dem i en och samma måltid – åtminstone skulle jag aldrig göra det – och för det andra eftersom de har helt olika kulturella bakgrunder!

Men en sak har de gemensamt, nämligen att alla företag som framställer kaviar, sushi och hamburgare har mycket att vinna på att använda Vikans rengöringsredskap i sina anläggningar.


Vikan grundades i en mindre stad på det danska fastlandet, men är idag ett globalt företag som når ut till fler än 75 länder över hela världen. Detta vittnar om att företaget har en vilja att anpassa sig efter lokala krav och marknadsförhållanden, och att hörsamma olika önskemål från både slutanvändare och distributörer.

Vikan Blue UST Hand Brush with short handle for cleaning in the food industry

För att kunna vara nära kunderna har Vikan etablerat filialer i Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Skandinavien, Ryssland och Japan. Företaget är också djupt rotat i USA, som för närvarande är den största marknaden. Självklart exporterar vi även till många andra marknader!

Gemensamt för alla marknader är att hygien tas på största allvar – oavsett var vi kommer ifrån eller vad vi äter.

Som konsument vill jag själv kunna känna mig säker på att det jag äter och dricker har framställts i enlighet med säkra hygienrutiner. Därför känner jag starkt för Vikans absoluta fokus på strikt hygien och hög kvalitet i rengöringssystemen. Ett exempel på en hygienåtgärd är att dela upp livsmedels- och dryckesproduktionen i olika färgkodade zoner, vilket gör det enkelt att veta hur och var man ska använda anläggningens olika rengöringsredskap.

Om du vill komma i kontakt med våra experter för att få mer information väljer du menyn ”Kunskapscenter” på vår webbplats. Du kan även läsa något av de mer specialiserade blogginläggen av Debra Smith, global hygienspecialist hos Vikan.

0 kommentarer