Denna sida är optimerad för att fungera bäst I horisontellt läge.Vänligen rotera din applikation innan du fortsätter.

Kundberättelse - Carlsberg

Färgkodade redskap höjer bryggerihygienen

"Revisorn har gett oss maxpoäng för hur rent och snyggt vi fått det sedan vi med hjälp av Vikan höjde nivån på rengöringen och hygienen. Med det färgkodade redskapssystemet står numera var sak på sin plats. Revisorn kunde inte hitta vare sig fläckar, ingrott material, skräp eller damm. Det är ett bra erkännande."
 - Hayley Hughes, Auditor at AIB.

"AIB Internationals auditerings-resultat är ett stort erkännande av den strukturerade förbättringsprocess inom rengöring och hygien, som vi genomfört.” 
- Joakim Dannberg, produktionsdirektör Carlsberg Falkenberg, Sverige.

Om Carlsberg Falkenberg

Carlsberg Falkenberg är Sveriges ledande bryggeri av främst öl, men också cider, läsk och icke kolsyrade drycker. Vid bryggeriets olika delar tillverkas alla drycker från start till förpackning. Bara burklinjen tappar 72 000 burkar per timme. 1 070 personer arbetar på Carlsberg Falkenberg, Sverige.

Carlsberg logo

Utmaning

Carlsberg Falkenberg har alltid arbetat metodiskt för att hålla hög hygien inom hela produktionen, men kraven inom livsmedelssektorn ökar hela tiden och bryggeriet ville höja nivån ytterligare.

Därför kallade man in det oberoende konsultföretaget AIB International, specialiserat inom livsmedelshygien, för att få alla lokalytor genomgångna och de ökade rengöringsbehoven dokumenterade.

Men vare sig städredskapen, rutinerna eller själva rengöringsmetoderna i bryggeriet, var tillräckligt bra för att personalen skulle känna sig motiverad. För att komma till rätta med problemet och få hjälp att ytterligare höja kvaliteten på arbetet, rakt igenom hela produktionsprocessen, tog Carlsberg Falkenberg kontakt med Vikan.

Lösning

De två företagen inledde ett projektarbete för att gemensamt gå igenom hela bryggeriets behov av rengöringsredskap och rutiner. Inom projektet skapade man ett system för vad som bör användas var inom bryggeriproduktionens olika hygienzoner. Redskapen färgkodades enligt bryggeriets zonindelning, så rätt redskap alltid hamnar på rätt plats. Därmed kunde rengöringen göras effektivare och antalet redskap optimeras inom varje zon.

För att verkligen vara säkra på att det nya systemet med färgkodade redskap höjde nivån på rengöringen, kallade Carlsberg åter in den utomstående konsulten, som gjorde en revision av förbättringsarbetet.

Revisionen visade att Carlsbergs och Vikans arbete med att skapa struktur och tydlighet i rengöringsprocessen, har resulterat i en ännu renare och mer välskött bryggeriproduktion. Alla redskap står på rätt plats, färgkodningen är tydlig och eventuella felplacerade redskap upptäcks genast och kan flyttas till rätt zon.