Denna sida är optimerad för att fungera bäst I horisontellt läge.Vänligen rotera din applikation innan du fortsätter.

 

Integritetspolicy - Vikan

Hos Vikan A/S, organisationsnr 10290147 med huvudkontor på Rævevej 1, 7800 Skive, Danmark, (”Vikan” eller ”vi”) har datasäkerhet och konfidentialitet hög prioritet. I förevarande integritetspolicy fastställs klara riktlinjer för hur Vikan ska behandla dina personuppgifter.

I den följande texten förklaras hur vi hanterar informationen som du ger eller lämnar efter dig när du kommunicerar eller är i kontakt med oss och använder olika funktioner på hemsidan, inklusive inloggning på bakomliggande funktioner.

Vikan A/S är dataansvarig för de personuppgifter som samlas in och behandlas.

 

1. Insamling av personuppgifter

När du är i kontakt med oss kan vi samla in relevanta uppgifter om dig. I samband med att uppgifter lämnas framgår alltid huruvida det är frivilligt eller nödvändigt för genomförandet av den önskade åtgärden att lämna uppgifterna.

Den typ av personuppgifter som samlas in kan t.ex. omfatta:

- Kontaktinformation, inbegripet namn, e-postadress, telefonnummer och liknande identifieringsuppgifter
- Ställning/titel

I samband med inlämning av jobbansökningar via webbplatsen samlas t.ex. följande uppgifter in:

- Kontaktinformation, inbegripet namn, e-postadress, telefonnummer och liknande identifieringsuppgifter
- Födelsedatum
- Utbildning
- Tidigare anställningar
- Ansökan och CV
- Foto
- Samt övriga uppgifter som återfinns i din ansökan

Insamling av dina personuppgifter sker vid ett eller flera av nedanstående tillfällen:

- När du skapar ett användarkonto
- När du anmäler dig till Vikans nyhetsbrev
- När du lämnar in en produktidé
- När du ansöker om ett jobb via webbplatsen
- När du använder chattfunktionen eller kommenterar blogginlägg
- När du använder Vikans övriga funktioner och tjänster
- När du begär ett varuprov
- När du begär ett möte med en säljare

  

2. Användning av personuppgifter

Personuppgifter samlas in och används i följande syfte:

- Skapande och administrering av ditt användarkonto vid inloggning
- Utskick av nyhetsbrev eller annat marknadsföringsmaterial samt övriga marknadsföringsåtgärder
- Utvärdering av din produktidé
- Behandling av din jobbansökan
- Besvarande av dina förfrågningar
- Statistik och analys
- Besöksplanering
- Löpande affärskommunikation

Vår behandling av dina personuppgifter grundas i första hand på uppfyllandet av det avtal som ingåtts mellan dig och Vikan. Härutöver behandlar vi dina personuppgifter på grundval av vårt legitima intresse av kundservice, försäljning och marknadsföring, utveckling av befintliga samt nya tjänster och produkter samt genomförandet av analyser och statistik av våra kundsegment och produkter.

Behandlingen av din jobbansökan grundas på ditt samtycke. Se mer information om detta i vår information till jobbsökande, som du hittar här.

Vikan för statistik över vilka områden av webbplatsen som besöks av våra användare samt vilka produkter som användarna föredrar. Med hjälp av insamlade data erhålls kunskap om användarnas användning av webbplatsen. Denna information används till att förbättra webbplatsen. Vi använder därutöver data om hur våra användare navigerar för att förstå hur våra användare använder webbplatsen som en samlad grupp och försöker förbättra webbplatsen mot denna bakgrund. Dessutom samlar vi in information om vilka produkter våra användare föredrar som en samlad grupp. Denna information används också för att förbättra webbplatsen.

 

3. Överföring

Personuppgifter som ska användas för leverans av varor överförs till den speditör som Vikan använder. Dina personuppgifter överförs även till företag i Vikan koncernen och våra återförsäljare.

Det kan under vissa omständigheter samt enligt lag krävas att uppgifter överförs till rättsliga myndigheter. Exempelvis kan uppgifter överföras till polisen om det föreligger misstankar om bedrägeri, etc. Vid en omstrukturering eller försäljning av verksamheten i sin helhet eller av vissa delar av verksamheten sker en eventuell överföring i samband med detta i överensstämmelse med gällande lagstiftning för behandling av personuppgifter.

 

4. Radering av personuppgifter

Dina personuppgifter raderas när det inte längre föreligger något behov av att behandla dem för att uppfylla ett eller flera av ovanstående syften. Uppgifterna kan emellertid behandlas och lagras i anonym form.

 

5. Cookies

Vi använder cookies på vår webbplats. Du kan läsa mer om användningen av cookies i vår policy för cookies, som du hittar här.

 

6. Lagring och säkerhet

Vi har vidtagit säkerhetsåtgärder för att säkerställa att våra interna rutiner lever upp till våra höga säkerhetsstandarder. Vi strävar således efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt med avseende på kvalitet och integritet.

 

7. Länkar till andra webbplatser etc.

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser eller till integrerade webbplatser. Vi är inte ansvariga för innehållet på webbplatser från andra företag eller deras praxis i samband med insamling av personuppgifter. När du besöker andra webbplatser rekommenderar vi att du läser innehavarens policy avseende skydd för personuppgifter samt andra relevanta policyer.

 

8. Dina rättigheter

Du har när som helst rätt att få tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig, dock med vissa undantag som föreskrivs i lag. Du har vidare rätt att motsätta dig insamling och ytterligare behandling av dina personuppgifter. Du har dessutom rätt att få din personuppgifter korrigerade, raderade eller blockerade.

Härutöver har du i vissa fall rätt till att få de personuppgifter som vi har registrerade om dig utlämnade i ett strukturerat, allmänt och maskinläsbart format samt be oss om att överföra dessa uppgifter till en annan dataansvarig.

 

9. Återkallande av samtycke/Avanmälan

Du kan när som helst återkalla ett eventuellt samtycke som du har lämnat, t.ex. i samband med nyhetsbrev samt låsa ditt användarkonto genom inloggningen. Vi raderar därefter dina personuppgifter, såvida vi inte kan fortsätta behandlingen på andra grunder. Om du vill återkalla ditt samtycke eller låsa ditt användarkonto på inloggningen, kan du kontakta oss på marketing@vikan.com eller använda avbeställningslänken i de meddelanden som du erhåller från oss.

 

10. Kontakt

Om du vill att vi uppdaterar, ändrar eller raderar de personuppgifter som vi har registrerade om dig, vill få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, eller om du har frågor om ovanstående riktlinjer, kan du kontakta oss på privacyprotection@vikan.com 

 

11. Klagomål

Om du vill klaga på behandlingen av dina personuppgifter kan du alltid kontakta oss via e-post: privacyprotection@vikan.com eller telefon enligt anvisningarna i punkt 10. Du kan också kontakta Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 Köpenhamn K.

 

***

[Infoga datum] 2017, version 1.0