Denna sida är optimerad för att fungera bäst I horisontellt läge.Vänligen rotera din applikation innan du fortsätter.

Vikan.com

Lager, parkering och fordonsrengöring

Svart Zon

Lager, parkering och fordonsrengöring

Ett rent lager ger anställda och revisorer förtroende för din verksamhet.
Ingredienser och färdiglagade produkter måste förvaras i en ren miljö, vilket kan uppnås med lämpliga rätt rengöringsredskap och lämpliga rutiner för daglig rengöring.

Bilparkeringar är ofta den första kontaktpunkten för kunderna och en plats som måste gå att hålla ren på ett snabbt och enkelt sätt.
Rengöringsutrustning av hög kvalitet ser till att kunderna får ett gott första intryck.

Hemleverans blir ett allt vanligare alternativ, vilket innebär att rena transportfordon har blivit en allt viktigare aspekt.
Vikans breda sortiment innehåller en rad rengöringsredskap för att hålla transportbilarna rena, representativa och redo för varuleverans till dina kunder.