Denna sida är optimerad för att fungera bäst I horisontellt läge.Vänligen rotera din applikation innan du fortsätter.

Vikan.com

Färdiglagat

Vit zon

Färdiglagat

Färdiglagat utgör den största risken för konsumenterna.
Beredningsområden måste rengöras noggrant mellan växlingar av produktkontakt, till det används färgkodade, ändamålsenliga redskap.
På grund av riskerna för allmänhetens hälsa får ingen smuts och inget område förbises – oavsett hur tidsödande eller komplicerad rengöringen kan vara.