Denna sida är optimerad för att fungera bäst I horisontellt läge.Vänligen rotera din applikation innan du fortsätter.

Vikan.com

Chark

Gul Zon

Väsentligt i våt miljö

Färgkodning och rengöringsredskap med hygienisk utformning är absolut nödvändiga i våta miljöer som charkavdelningar.
Slakt- och styckningsutrustning kan vara mycket svår att rengöra om man saknar rätt redskap.
Det är viktig att redskapen är anpassade för sitt syfte, så att man kan förhindra korskontaminering mellan användningstillfällen.