Denna sida är optimerad för att fungera bäst I horisontellt läge.Vänligen rotera din applikation innan du fortsätter.

Vikan.com

En ren butik är
en säkrare butik

Vikan kan hjälpa dig med
överlägsen hygien och
livsmedelssäkerhet

Den hygienkritiska faktorn

Handlare av livsmedel har överallt märkt att ett ökat krav på hygienfokus från kunder och anställda sedan Covid-19 förändrade världen. Strävan efter högre säkerhetsstandarder har lett till uppdaterade bästa praxis kring livsmedelssäkerhet och anställdas hygien i dagligvaruhandeln. 

Som experter inom livsmedelssäkerhet och hygien kan vi hjälpa dig att förbättra er hygienstandard genom kunskap, råd och redskap. Med årtionden av erfarenhet inom livsmedelsindustrin, har vi de redskap du behöver för att öka kundsäkerheten, medarbetarnas säkerhet och livsmedelssäkerheten.

Färgkodning för förbättrad livsmedelssäkerhet

Färgkodning innebär att man säkerställerlivsmedelssäkerhet genom att använda olika färger på redskap för specifika faror, processer och/eller zoner i butiken.
Genom färgkodningen minimerar man risken för korskontaminering från mikroorganismer, matrester, allergener, kemikalier och främmande föremål.

Zone Plan_SE

En renare och säkrare butik – zon för zon

Klicka på en zon för att börja!