Denna sida är optimerad för att fungera bäst I horisontellt läge.Vänligen rotera din applikation innan du fortsätter.

Stine Lønnerup Bislev
Stine Lønnerup Bislev
Hygiene and Compliance Manager

Som Hygiene and Compliance Manager hos Vikan är jag en av dem som ser till att det är säkert att använda våra hygienprodukter inom livsmedelsindustrin. En del av mitt jobb går ut på att jag måste hålla mig uppdaterad om de senaste lagstadgade kraven för material som kommer i kontakt med livsmedel.

Att det finns förklaringar om överensstämmelser för våra produkter är ett sådant lagstadgat krav. I processen att sammanställa förklaringarna är det min uppgift att samla in nödvändig dokumentation från våra råmaterialleverantörer, för att säkerställa att de efterlever kraven. Det är också min uppgift att planera och samordna migrationsundersökningar för Vikans produkter. Resultaten från dessa migrationsundersökningar i kombination med dokumentationen från våra leverantörer, är min utgångspunkt när jag sammanställer och redigerar Vikans förklaringar om överensstämmelse.

För att hålla mig ajour med lagstiftningen och de allt striktare krav som ställs på våra produkter, deltar jag regelbundet i kurser och seminarier som handlar om material i kontakt med livsmedel. Det hjälper oss att säkerställa högsta möjliga livsmedelssäkerhet för Vikans kunder. Jag tycker om att stödja våra sälj- och kundserviceteam, så att de kan förse Vikans distributörer och slutanvändare med rätt dokumentation.

Vid sidan av överensstämmelsebiten av mitt jobb sköter jag även en rad hygienrelaterade uppgifter. Till exempel håller jag hygienutbildningar med ett antal olika inriktningar som mikrobiologi och regler rörande livsmedelskontakt. Utbildningarna hålls både internt hos Vikan och för externa grupper. Det är också viktigt för mig att delta i seminarier, konferenser och nätverk som handlar om livsmedelssäkerhet, för att få tillgång till, och kunna dela med mig av, viktig information och ännu fler kunskaper om de specifika utmaningar som våra kunder ställs inför – eller kommer att ställas inför i framtiden. Kunskaperna använder jag för att sammanställa dokumentation och artiklar om livsmedelssäkerhet, som stöd för våra kunder.

Mina arbetsdagar kan alltså variera kraftigt, och i min roll som Hygiene and Compliance Manager får jag kombinera mina erfarenheter av livsmedelsindustrin med min forskningsbakgrund, vilket är jätteroligt.

Yrkesbakgrund

Innan jag började hos Vikan arbetade jag med kvalitetssäkring hos ett globalt mejeriproduktföretag. Jag ansvarade bland annat för kvalitets- och livsmedelssäkerhetsfrågor, produktspecifikationer, produktreklamationer och kundgranskningar från kunder inom livsmedelsförädling.

Dessförinnan var jag anställd vid Århus Universitet, där jag sysslade med forskning om mjölkprotein, proteomik och mikrobiologi. Jag har en doktorsexamen i proteinvetenskap och en masterexamen i bioteknik.

Vad kan du förvänta dig av mina blogginlägg?

Livsmedelssäkerhet, som inbegriper rengöring, hygien, hantering av främmande föremål och dokumentation, är avgörande inom livsmedelsproduktion. Mina blogginlägg kommer därför att handla om saker som rör hygien, livsmedelssäkerhet och dokumentation för produkter i kontakt med livsmedel, och förhoppningen är att mina inlägg ska hjälpa Vikans kunder och distributörer att etablera och bibehålla högsta möjliga säkerhetsnivå.