Denna sida är optimerad för att fungera bäst I horisontellt läge.Vänligen rotera din applikation innan du fortsätter.

Steffen Boel Kristensen
Steffen Boel Kristensen
Regional Export Manager

Min roll hos Vikan

Jag har arbetat hos Vikan sedan 2009. Jag började på ekonomiavdelningen, men 2011 tog jag chansen att bli en del av exportteamet på säljavdelningen och där har jag jobbat sedan dess.

Min resa hos Vikan började på huvudkontoret i Skive i västra Danmark, men 2012 etablerade företaget ett exportkontor i Köpenhamn och då flyttade jag till Köpenhamn, där jag fortfarande bor.

Min huvudsakliga roll hos Vikan är att stödja vår säljverksamhet, och inte minst tillväxten på våra exportmarknader. Det gör jag främst genom att utveckla försäljnings- och marknadsföringsplaner tillsammans med våra lokala distributörer, med starkt fokus på gemensamt säljstöd. Jag ägnar också mycket tid åt att utbilda distributörer inom allt från lansering av nya produkter, till säljstrategier och användning av Vikans sälj- och marknadsföringsverktyg, exempelvis ett program för färgkodning. Mitt huvudsakliga ansvarsområde för tillfället är östra och södra Europa.

Yrkesbakgrund

Jag har arbetat hos Vikan under större delen av min karriär. Jag har haft förmånen att få se företaget utvecklas i en mycket positiv riktning när det gäller kunskap och produktutveckling, vilket stöder mina kollegor och mig själv i arbetet med att ge slutkunderna välgrundad och relevant information, så att de kan fatta väl underbyggda beslut.

Under min tid hos Vikan har jag slutfört två utbildningar: En administrativ kurs med inriktning på ekonomi, och nu senast en kurs som gav en examen i internationell företagsekonomi.

Vad kan du förvänta dig av mina blogginlägg?

Som en del av Vikans exportavdelning får man ett mycket brett kontaktnät, både externt och internt. Arbetet innebär också att man ställs inför många olika slags utmaningar. Mina blogginlägg kommer inte nödvändigtvis att följa ett och samma mönster, men förhoppningsvis finner du dem givande och intressanta.