Denna sida är optimerad för att fungera bäst I horisontellt läge.Vänligen rotera din applikation innan du fortsätter.

Vikan.com
Debra Smith
Debra Smith
Global Hygiene Specialist

Jag har mer än 30 års erfarenhet av forskning och utbildning inom livsmedelssäkerhet.

Innan jag började min anställning hos Vikan har jag arbetat på det mikrobiologiska laboratoriet Bernard Matthews Farms, en stor aktör inom uppfödning och bearbetning av fjäderfä (3 år), som forskningschef på avdelningen för livsmedelssäkerhet på det brittiska miljödepartementet (Dept. of Environment, Food and Rural Affairs , DEFRA, 16 år), och som forskningschef inom livsmedelshygien på Campden BRI (9 år). Jag är meriterad inom tillämpad mikrobiologi (HNC), närings- och livsmedelsvetenskap (BSc-examen), avancerad livsmedelshygien och HACCP och är kvalificerad FSSC22000-huvudrevisor.

Jag är författare/medförfattare till ett flertal publikationer inom livsmedelssäkerhet/hygien, däribland vetenskapligt granskade rapporter, bokkapitel och ett antal riktlinjer för hygien inom livsmedelsindustrin. Jag har också presenterat min forskning på många nationella och internationella evenemang inom livsmedelssäkerhet.

Jag är för närvarande aktiv medlem av både European Hygienic Engineering and Design Group och Institute of Food Science and Technology, samt ordförande i Campden BRIs intressegrupp för medlemmar inom mikrobiologi.

Hos Vikan ansvarar jag för att erbjuda sakkunnig rådgivning och stöd inom hygienområdet till livsmedelsindustrin.

Kontaktuppgifter:
Debra Smith, Global Hygiene Specialist
E-post: dsmith@vikan.com
Tel: + 44 (0)7500 220139