Dette site skal vises horisontalt. Drej derfor venligst din enhed.

Vikan.com

Hvad er et Shadow Board til rengøringsrekvisitter?

Et Shadow Board er en særdeles effektiv visuel organiseringsløsning, som anvendes i mange forskellige brancher. Det er en oplagt løsning til miljøer, hvor der er behov for lettilgængelige og velorganiserede rekvisitter og udstyr, som bruges hyppigt.

Et Shadow Board er et board med konturer eller ”skygger”, som repræsenterer formerne og størrelserne på de forskellige rekvisitter. Konturerne er designet, så de passer perfekt til de specifikke rekvisitter, der anvendes i området. Rekvisitterne hænges derefter op eller placeres i de tilhørende konturer, så det er nemt at identificere eventuelle manglende rekvisitter og holde orden i arbejdsområdet.

Shadow Boards anvendes i stadig større udstrækning på produktionsanlæg og i rengørings- og vedligeholdelsesfaciliteter, hvor effektivitet og produktivitet spiller en afgørende rolle. De er særligt nyttige i faciliteter, hvor der stilles strenge krav til overholdelse af sikkerheds- og hygiejnestandarder.

Et Shadow Board reducerer risikoen for at forlægge rekvisitter, gør det hurtigere at finde de rigtige rekvisitter og sikrer, at alle rekvisitter altid anbringes på deres rigtige pladser efter brug. Shadow Boards hjælper også med at sikre overholdelse af organiseringsstandarder som f.eks. 5S-metoden, hvor der især er fokus på vigtigheden af orden og renlighed på arbejdspladsen.

Et Shadow Board er generelt et effektivt redskab til at holde orden på arbejdspladser, hvor der anvendes rekvisitter og udstyr. Det er en enkel, men effektiv løsning, som kan gøre en stor forskel for anlæggets daglige drift og øge effektiviteten, produktiviteten og sikkerheden.