Dette site skal vises horisontalt. Drej derfor venligst din enhed.

Vikan.com
Stine Lønnerup Bislev
Stine Lønnerup Bislev
Previous Hygiene and Compliance Manager at Vikan

Vikans overensstemmelseserklæring – dokumentation for rengøringsudstyr til sikker kontakt med fødevarer.

Vikans overensstemmelseserklæringer er din garanti for, at Vikans plastrengøringsudstyr og -rekvisitter til kontakt med fødevarer ikke indeholder giftige stoffer, som kan kontaminere fødevarerne. Vikans overensstemmelseserklæringer er tydelige, letlæselige og altid opdateret.

 

Obligatoriske oplysninger om plast i kontakt med fødevarer

Ved du, under hvilke præcise omstændigheder du kan bruge rengøringsudstyr og -rekvisitter, der er beregnet til kontakt med fødevarer? Med hvilke fødevaretyper, ved hvilke temperaturer, og hvor længe?

Vi håber, at svaret er "ja", da sådanne brugsanvisninger er obligatoriske oplysninger i alle overensstemmelseserklæringer om plastmaterialer, der kommer i kontakt med fødevarer. Og du skal sørge for, at disse overensstemmelseserklæringer altid er opdateret, så din virksomhed ikke får problemer med tilsynsmyndighederne.

Lovkrav

En overensstemmelseserklæring er et vigtigt juridisk krav til alle plastmaterialer beregnet til fødevarekontakt, der anvendes i EU.

Formålet med denne overensstemmelseserklæring er at tilkendegive over for fødevareproducenten, at ethvert plastprodukt, der er beregnet til kontakt med fødevarer, overholder al relevant EU-lovgivning og ikke afgiver giftige kemikalier, når det kommer i kontakt med fødevarer. Og at det derfor er sikkert at bruge.

Tilsynsmyndigheder og fødevarekontrollanter har bemyndigelse til at kontrollere din virksomheds overholdelse af overensstemmelseserklæringen til enhver tid.

De magiske ni
En overensstemmelseserklæring skal ifølge lovgivningen omfatte ni specifikke oplysninger. Disse er:

 1. Navn og adresse på den virksomhed, som udsteder overensstemmelseserklæringen
 2. Navn og adresse på producenten
 3. Oplysninger om de materialer/artikler, som anvendes i produktet
 4. Dato for erklæringen
 5. Bekræftelse af overensstemmelse med kravene i Rådets forordning (EF) 1935/2004, GMP-forordningen (EF) 2023/2006 og plastforordningen (EU) 10/2011
 6. Relevante oplysninger om stoffer, der omfatter restriktionerog/eller specifikationer som anført i forordning (EU) 10/2011
 7. Relevante oplysninger om tilsatte ”dual use”-tilsætningsstoffer
 8. Specifikationer for, hvordan produktet skal bruges
  • Den type fødevare, som det må komme i kontakt med
  • Brugstid og -temperatur ved kontakt med fødevarer
  • Maks. areal på flade, der kommer i kontakt med fødevarer, i forhold til volumen
 9. Fyldestgørende oplysninger om eventuelle funktionelle barrierer.

Hvis disse informationskrav ikke overholdes, risikerer du at modtage en meddelelse om manglende overholdelse fra myndighederne eller en fødevarekontrollant.

Du kan finde mere detaljerede oplysninger om disse ni punkter i Vikans blogindlæg med titlen "Hvad skal man se efter i en overensstemmelseserklæring"

Gå til blogindlæg


Vi opfylder også FDA-krav

Ud over at overholde EU-bestemmelserne opfylder de materialer, der anvendes i Vikans rengøringsudstyr og -rekvisitter til kontakt med fødevarer, kravene fra FDA (den amerikanske Food and Drug Administration) i henhold til artikel 21 i Code of Federal Regulations. Denne overensstemmelse er beskrevet i afsnittet "Opfyldelse af FDA’s-krav" med henvisning til de relevante afsnit i disse krav.

Det bør bemærkes, at i Europa er overholdelse af FDA-krav alene ikke tilstrækkeligt. I USA er der ikke krav om migrationstest af det færdige produkt. I stedet betragtes plastmaterialet som sikkert baseret på test, eller det betegnes som undtaget fra test.

Introduktion af den nye Vikan overensstemmelseserklæring

Vi har udviklet det nye format for Vikans overensstemmelseserklæringer specifikt med dig som fødevareproducent i tankerne. Det giver dig en letlæselig oversigt over overholdelsesstatus for hvert Vikan produkt, der er beregnet til kontakt med fødevarer.

Brug af materialer i kontakt med fødevarer og typer af fødevarekontakt
Alle de lovpligtige punkter nævnt ovenfor er naturligvis omfattet af Vikans overensstemmelseserklæringer. Men jeg vil især fremhæve Vikans oplysninger om brug af materialer i kontakt med fødevarer og typer af fødevarekontakt.

Disse oplysninger er meget vigtige. Hvis et plastprodukt ikke anvendes efter hensigten med hensyn til temperatur, varigheden af kontakt eller typer af fødevarer, kan produktet afgive skadelige kemikalier i dine fødevareprodukter. Dette kan resultere i kontaminering og en kostbar tilbagekaldelse, der kan have en alvorlig indvirkning på virksomhedens kommercielle troværdighed og varemærkets omdømme.

Vigtige oplysninger, der er lettilgængelige
Den brugstid og -temperatur for materialer i kontakt med fødevarer, som vises i overensstemmelseserklæringen, fortæller dig, hvor længe du kan bruge plastproduktet, og ved hvilken temperatur.

Vikans overensstemmelseserklæringer gør det meget nemt for dig at finde disse vigtige oplysninger om, hvor og hvordan du bruger Vikans produkter. Der er et afkrydsningsfelt ud for hver fødevare. Et flueben i alle felter betyder, at du kan bruge produktet i kontakt med fødevarer af alle typer.

Vikan Declaration of Compliance document

Vi leverer en overensstemmelseserklæring for hvert enkelt Vikan produkt med foto og beskrivelse. Dette gør det nemt at genkende den overensstemmelseserklæring, der er gældende for hvert plastprodukt beregnet til fødevarekontakt, som din virksomhed bruger, og få oplysninger om overholdelse af relevante krav og anvendelse af materialer i kontakt med fødevarer. Derudover kan du altid hurtigt og nemt dokumentere overholdelse ved fødevareinspektioner og tredjepartsaudits.

Vi holder altid Vikans overensstemmelseserklæringer opdateret, så du kan fremvise dem ved fødevareinspektioner og være sikker på, at de lever op til de seneste versioner af den gældende lovgivning. Vikan holder øje med eventuelle ændringer af bestemmelserne i plastforordningen (EU) 10/2011, og alle Vikans overensstemmelseserklæringer opdateres, så snart vi har sikret overholdelse iht. de nye ændringer. Det betyder, at når nye stoffer eller specifikke restriktionsgrænser føjes til bilag I eller bilag II i (EU) 10/2011, så medtager vi disse i vores migrationsundersøgelser, hvis sådanne produkter er til stede i materialet.

De nye funktioner i Vikans overensstemmelseserklæringer betyder, at du kan være sikker på, at de:

 • Overholder relevante krav og er opdateret
 • Beskriver de korrekte brugsforhold for alle plastprodukter, som du muligvis bruger i kontakt med fødevarer
 • Lever op til kravene fra relevante myndigheder og kontrollanter ved at give et nemt overblik over hvert plastprodukts overholdelse på et passende sprog.

Vikans overensstemmelseserklæringer er nu tilgængelige på otte sprog (engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk, russisk, svensk og dansk). Dette hjælper dig med at vurdere og bruge dokumentationen på det sprog, du kender bedst, og er med at forhindre misforståelser om, hvordan det specifikke plastprodukt til fødevarekontakt anvendes korrekt. Det gør det også nemmere at give lokale tilsynsmyndigheder og fødevarekontrollanter behørig dokumentation om virksomhedens overholdelse af disse vigtige obligatoriske bestemmelser.

Du kan downloade Vikans overensstemmelseserklæringer hver for sig eller samlet. En samlet download er let ved hjælp af varenumrene for de plastprodukter, som du skal bruge en overensstemmelseserklæring for, og kræver kun et login. 
Gå til vores hjemmeside www.vikan.com og prøv selv.