Dette site skal vises horisontalt. Drej derfor venligst din enhed.

Vikan.com
Carsten Bo Pedersen
Carsten Bo Pedersen
Managing Director

Resultatet af tilfredshedsundersøgelsen – og en stor tak!

Kundetilfredshed har topprioritet hos Vikan, og med få års mellemrum sætter vi os selv på prøve ved at spørge vores kunder, hvordan de synes, vi klarer os. Vi måler kundetilfredsheden for at finde ud af, hvad vi gør rigtigt – og vigtigst af alt, hvad vi kan gøre bedre.

Det er mig en stor glæde at kunne fortælle, at vores undersøgelse i 2019 gav os den højeste kundetilfredshedsscore nogensinde. Før vi kommer nærmere ind på de enkelte resultater, ser vi lidt nærmere på selve undersøgelsen.

Kundetilfredshedsundersøgelsen 2019

I vores 2017-undersøgelse spurgte vi fortrinsvist distributører. I 2019 udvidede vi undersøgelsen med et stort antal slutbrugere. Dermed kunne vi måle tilfredsheden både blandt dem, som rent faktisk bruger vores rekvisitter, samt dem dem, som distribuerer rekvisitterne på forskellige markeder.

Hos Vikan baserer vi forretningsstrategien på en række definerede kundeløfter, bl.a.:

  • De rigtige rekvisitter til opgaven
  • Uovertruffen kvalitet
  • Ekspertise inden for fødevaresikkerhed og hygiejne
  • Innovation

Efter vores opfattelse giver vi alle vores kunder den største værdi, når vi lever op til disse løfter – og når vi måler vores succes undervejs, hjælper det os med at holde fokus på målet. Spørgsmålene i undersøgelsen blev udarbejdet på baggrund af disse kundeløfter, og for hvert spørgsmål blev deltagerne bedt om at angive på en skala fra 1 til 10, i hvor høj grad de var enige med et givet udsagn.

Og resultaterne...

Vi omregnede resultaterne til et standardindeks for kundeloyalitet og glædede os over at se resultater, der både overgik vores tidligere resultater og bedømmelsen "Fantastisk" på loyalitetsindekset.
Blandt Vikans distributører og slutbrugere opnåede vi henholdsvis 79 og 77, hvilket er fremragende. Hos distributørerne var det en stigning fra 75 i 2017.

Loyalty Index Rating image_DA

Det er os en glæde at kunne fortælle, at vi har opnået højere bedømmelser inden for alle fire kundeløfter. Vi var især tilfredse med de mange positive kommentarer til vores farvestyringsgennemgange og vores brede produktsortiments høje kvalitet.
Selvom disse resultater er gode, er der flere ting, der kan forbedres, især tilgængeligheden på tværs af markeder og distributionskanaler. Vi vil fortsat lytte til vores brugere og imødekomme deres behov og krav i udviklingen af nye produkter.

En stor tak

Jeg vil gerne takke alle jer, som har svaret på undersøgelsen. Ved at lytte til og reagere på disse tilbagemedlinger kan vi sikre, at vi tilfører værdi til kunderne.

Som udtryk for vores taknemmelighed over for alle, som deltog i år, udtrak vi to navne – et blandt distributørerne og et blandt slutbrugerne – og gav hver en ny Apple iPad. Vinderne er kontaktet. En af vinderne er Ditte Bech-Willumsen fra Multiline.

Ditte Bech-Willumsen
Multiline