Dette site skal vises horisontalt. Drej derfor venligst din enhed.

Vikan.com
Andy Freer
Andy Freer
National Sales Manager, UK

Håndtering af glasaffald i fødevareproduktionen

Kunder i fødevareindustrien spørger os ofte om den bedste måde at rydde op på efter glasbrud og glasskår. Heldigvis har Vikan erfarne medarbejdere i kundeservice, tekniske salgsteams og et engageret hygiejneteam, der kan hjælpe dig med gode, praktiske råd.

Der kan ske uheld

Nogle gange går det galt – i fødevareproduktionen som alle andre steder kan der falde en flaske eller et glas ned fra produktionslinjen, transportbåndet eller ud af emballagen og gå i stykker på gulvet. Det er noget, man skal tage sig af – og ikke bare på en hvilken som helst måde.


Artikel 14 i forordning (EF) nr. 178/2002 fastsætter europæiske krav til fødevaresikkerheden.
 
Det betyder bl.a., at fødevarer ikke må markedsføres, hvis de på nogen måde er farlige, dvs. hvis:

 • De kan være sundhedsskadelige

 • De er uegnede til menneskeføde

 • De er forurenede af fremmedlegemer – bl.a. glas – der kan forvolde skade.


Standarder for global fødevaresikkerhed kræver også kontrol af glas i produktionen. Hvis du arbejder i henhold til BRC Global Standard for Food Safety, skal du være opmærksom på krav 4.9, der omhandler produktkontaminering af kemisk eller fysisk art.


Krav 4.9 omfatter pkt. 4.9.4.2:

 • "Der skal være systemer på plads til håndtering af brud på glasemballage i produktionen mellem stedet for rengøring/kontrol af glasemballagen og lukning af den fyldte glasemballage. Dette skal omfatte…"

 • "Brug af særlige, let genkendelige rengøringsrekvisitter (fx farvekodning) til oprydning af brud på glasemballage. Disse rekvisitter skal opbevares adskilt fra andre rengøringsrekvisitter."

 • "Brug af særlige, tilgængelige affaldsbeholdere med låg til indsamling af beskadiget glasemballage og småstykker."

Derfor spørger kunder i fødevareindustrien os ofte om den bedste måde at rydde op på efter glasbrud og glasskår. Heldigvis har Vikan erfarne medarbejdere i kundeservice, tekniske salgsteams og et engageret hygiejneteam, der kan hjælpe dig med gode, praktiske råd.


Vi kan hjælpe dig med

 • Valg, brug, vedligeholdelse og opbevaring af særlige, identificerbare, farvekodede rengøringsrekvisitter til brud på glasemballage

 • Valg af særlige, tilgængelige, farvekodede affaldsbeholdere med låg/lukning til opsamling af affald fra brud på glasemballage.

Gode tips

Vikans eksperter foreslår normalt

 • Vælg en unik farve til rekvisitter, der bruges til oprydning af glasaffald. Det skal være en farve, der ikke bruges til andre formål på stedet. Det er normalt også en god idé at vælge en farve med en høj og tydelig signalfaktor, såsom orange eller pink.

 • Rekvisitterne skal opbevares i eller tæt på risikoområdet, så de er let tilgængelige, når der opstår brud.

 • Opbevar rekvisitterne væk fra andre rengøringsrekvisitter for at forebygge enhver risiko for krydskontaminering. Det er bedst at have en separat beholder til løsrevne glasskår (fx en Vikan-spand med låg). Der bør også være aftalte rutiner til regelmæssig tømning og rengøring af beholderen og rengøringsrekvisitterne til glasskår.

 • Brug et mobilt shadowboard til rekvisitterne, og hold orden på dem. Det er nemt at rulle shadowboardet ud, når uheldet er sket.


Der findes forskellige produkter fra Vikan, som vi ofte anbefaler til netop denne opgave. Kunderne vælger enten alle produkter eller dem, som efter deres mening passer bedst til deres særlige aktiviteter.

Vær forberedt på uheld

Vælg de bedste produkter at have i nærheden, så du er klar til at håndtere situationen på måder, der overholder de altafgørende krav til fødevaresikkerheden.

 

Vil du vide mere?

Hvis du har spørgsmål om dette emne, er du mere end velkommen til at kontakte os.