Dette site skal vises horisontalt. Drej derfor venligst din enhed.

Vikan.com
Amit M. Kheradia
Amit M. Kheradia
Environmental Health and Sanitation Manager

Grundprincipperne for manuel rengøring Del V: Hvem er ansvarlig for manuel rengøring?

Fjerde del i vores blogserie om manuel rengøring handlede om kritiske steder for manuel rengøring og om rengøringshyppigheden for disse steder. I femte del vil vi kort komme ind på de forskellige afdelinger, som indgår i rengørings- og desinfektionsprocessen i en fødevareproduktion.

Et job, som kræver flere personer

Udvikling, implementering og vedligeholdelse af rengøringsprogrammer i en fødevareproduktion er ikke nogen nem opgave. En så vigtig aktivitet kan ikke blot overlades til anlæggets hygiejnechef, men kræver et tæt og koordineret samarbejde mellem mange forskellige afdelinger, herunder fødevaresikkerhed og kvalitetssikring, produktion, vedligeholdelse og indkøb blot for at nævne nogle få. Det kræver også en hensigtsmæssig planlægning af opgaver og omhyggelig udvælgelse, brug og vedligeholdelse af rengøringsudstyr, -metoder og -kemikalier.

Dele af rengørings- og desinfektionsprogrammet kan outsources til tredjepartsleverandører, som kan håndtere rengøring og desinfektion efter lukketid, og som derfor betragtes som en del af fødevaresikkerheds- og desinfektionsteamet. Et vellykket program kræver også værdifuldt input eller feedback fra tilsynsforordnede, certificeringsauditører, leverandører af rengøringsrekvisitter, -udstyr og -kemikalier, områdeeksperter og kunder. Indholdet i et effektivt rengøringsprogram afhænger også af, hvad der kræves for at sikre, at fødevarerne er fri for sygdomsfremkaldende organismer og andre forurenende stoffer med betydning for fødevaresikkerheden og -kvaliteten.

Ansvaret for manuelle rengøringsopgaver

Det kan være en krævende opgave at definere, implementere og vedligeholde en overordnet rengøringsplan.
Hvis vi ser på nedenstående overordnede rengøringsplan, kræver den yderligere selvstændige og uddannede medarbejdere til at udarbejde programmerne, overvåge fremskridt og kontrollere eller revidere processen, og den kræver en uddelegering af ansvaret for de forskellige rengøringsopgaver, herunder for den tilhørende dokumentation.

Mod en kultur med fokus på hygiejne og desinfektion

Hele organisationen fra den øverste ledelse til medarbejderne i produktionen skal bakke op om at fokusere på fødevaresikkerhed og hygiejne. Rengøring udgør i denne sammenhæng en vigtig del af stedets system til forvaltning af fødevaresikkerhed og kvalitet.

En kultur med fokus på fødevaresikkerhed handler om at skabe et adfærdsbaseret forvaltningssystem for fødevaresikkerhed.” (Yiannas, FDA).
Et altomfattende fokus på desinfektion og hygiejne (sådan som vi vil komme nærmere ind på det i sjette del af denne blogserie) bør derfor være et centralt aspekt i produktionsstedets uddannelses- og kursusprogrammer og skal nemt kunne integreres i den overordnede organisationskultur.

Følgende tilgange kan være med til at forbedre hygiejne- og desinfektionskulturen for produktionssteder og -anlæg, som anvender manuelle rengøringsrekvisitter:

  • Brug af robuste farvekodede rengøringsrekvisitter af høj kvalitet med et hygiejnisk design, som er egnet til fødevarekontakt.
  • Uddannelse og undervisning af medarbejdere i grundlæggende fødevaresikkerhed (hvorfor, hvad, hvor, hvornår og hvordan) og i valg, brug, rengøring, opbevaring og vedligeholdelse af manuelle rengøringsrekvisitter.
  • Motivation af medarbejderne gennem transformationsledelse og læringsmuligheder.

Næste skridt

I vores næste og sidste indlæg i denne blogserie ser vi nærmere på de vigtigste regler, standarder og best practice-tilgange for manuelle rengøringsprogrammer i en fødevareproduktion.


Udvalgte referencer: