Dette site skal vises horisontalt. Drej derfor venligst din enhed.

Vikan.com
Amit M. Kheradia
Amit M. Kheradia
Environmental Health and Sanitation Manager

Grundprincipperne for manuel rengøring Del IV: Hvor og hvornår er der behov for manuel rengøring?

I tredje del af vores blogserie om manuel rengøring kom vi ind på, hvordan en manuel rengøringsproces typisk håndteres. I fjerde del vil vi se nærmere på, hvordan du identificerer steder eller områder, hvor der er behov for manuel rengøring, og bestemmer, hvor ofte de skal rengøres. Disse skridt er afgørende for at sikre et rent og desinficeret miljø, som er velegnet til fødevareproduktion.

Sørg for at holde din overordnede rengøringsplan opdateret

Det er vigtigt at have en systematisk plan, som inddrager alle kroge og hjørner i produktionsmiljøet, hvor der er risiko for uhygiejnisk fødevareproduktion, hvis de ikke rengøres effektivt. Det involverer risikobaseret rengøring.

En typisk rengøringsplan bruges generelt til at dokumentere effektiv rengøring af et produktionsanlæg med tilhørende armaturer, udstyr, rekvisitter, redskaber, tøj, faciliteter og omkringliggende områder. Dette er vist på tegningen nedenfor:

Cleaning Schedule_image_DA

Eventuelle ændringer i programmet skal dokumenteres og afspejles i de tilhørende procedurer, uddannelsesprogrammer og gennemgange.

Kontrol af ”renhedsniveauet” for overflader

Det er vigtigt at kontrollere, at rengøringen udføres effektivt. ”Renhedsniveauet” for en overflade bestemmes typisk ud fra en eller flere af følgende faktorer:

  • Desinfektion: Overfladen skal være fri for sundhedsskadelige patogene bakterier. Dette kontrolleres typisk ved hjælp af mikrobielle svabertest af overfladerne.

  • Mikrorengøring: Ud over at holde overfladerne fri for patogene bakterier er det også vigtigt at fjerne fordærvende mikroorganismer effektivt. Dette forbedrer ikke kun fødevarekvaliteten og holdbarheden, men også den generelle hygiejne.

  • Allergenrengøring: Dette indebærer rengøring af overflader for at fjerne allergener. Der findes testkit til hurtig påvisning af allergener, som gør det muligt at kontrollere, om en overflade er fri for bestemte allergener efter udført rengøring.

  • Kvalitetsrengøring: Overfladerne rengøres for at fjerne eventuelle rester og snavs, som kan påvirke produktkvaliteten. Denne form for rengøring involverer typisk svabertest til hurtig påvisning af ATP efter udført rengøring. Der skal vedtages acceptable ATP-tærskler med løbede registrering, der kan fungere som dokumentation for rengøringskvaliteten i forbindelse med audits.

Det er generelt ikke acceptabelt at gennemføre rengøring ”efter behov” eller i ”nødstilfælde”. Der skal i stedet være en planlagt rengøringsrutine for overflader med fødevarekontakt og overflader, hvor der ikke er nogen fødevarekontakt . F.eks. skal udstyrsoverflader med fødevarekontakt, sikres regelmæssig rengøring og desinfektion før og efter brug. Det er tilsvarende vigtigt at rengøre overflader uden fødevarekontakt (f.eks. afløb, loftsarmaturer, vægsamlinger og udstyrslejer), da forurenende stoffer nemt kan overføres fra disse områder til overflader både med og uden fødevarekontakt.

Til kontrol af patogene bakterier som listeria monocytogenes kan stedet eller anlægget vedtage en Find og destruer-tilgang. Her er målet at finde listeria på steder, hvor du mindst forventer at finde dem, og anvende relevante kontroller og strategier som regelmæssig rengøring og desinfektion, skrubning og fjernelse af biofilm for at minimere forekomsten af bakterierne i ethvert mikrovækstmiljø.

Udarbejdelse af en manuel rengøringsplan

Rengøring er ikke en standardprocedure, idet forskellige steder kan kræve brug af specialrekvisitter som vist nedenfor:

Manual Cleaning Plan_image_DA

Hvad er næste skridt?

Uddelegering af ansvar for rengøringsopgaver og deres effektivitet er afgørende for at opnå et optimalt manuelt rengøringsresultat. I vores næste blog vil vi fokusere på medarbejdere eller afdelinger med ansvar for at planlægge, gennemføre, gennemgå og vedligeholde rengøringsprogrammer og -opgaver.


Udvalgte referencer:

  • Remco (2020). The Role of Manual Cleaning in Biofilm Prevention and Removal. Link til whitepaper: https://go.remcoproducts.com/biofilms

  • U.S. Food and Drug Administration. (2017). Draft guidance for industry: control of Listeria monocytogenes in ready-to-eat foods. Fed. Register, 82, 4803-4805.