Dette site skal vises horisontalt. Drej derfor venligst din enhed.

Vikan.com
Amit M. Kheradia
Amit M. Kheradia
Environmental Health and Sanitation Manager

Grundprincipperne for manuel rengøring - Del II: Hvad indebærer manuel rengøring?

I første del af denne serie talte vi om, hvordan manuel rengøring indebærer brug af rekvisitter såsom børster, skrabere og skrabere med gummilæbe sammen med andre rengøringshjælpemidler for effektivt at fjerne forurenende stoffer fra overflader og udstyr. I mange tilfælde er manuel rengøring den bedste praktiske rengøringsmulighed, især når det gælder rengøring af kompliceret udstyr.  Men går manuel rengøring bare ud på, at en medarbejder rengør en snavset tank indvendigt med en håndbørste? Nej, det er meget mere end det!

Forståelse af begreberne

Ved rengøring fjernes det synlige snavs fra en overflade. Ifølge branchens bedste praksis og lovmæssige krav har man altid rengjort overfladen, før den desinficeres.
Rengøring bør ikke ses som en universal aktivitet, eftersom en række faktorer kan påvirke, hvor, hvornår og hvorfor snavs skal fjernes fra en overflade. Rengøringsaktiviteten kan gennemføres på mange måder, og en enkelt rengøringsmetode kan medføre, at forskellige rengøringsaktiviteter overlapper hinanden:

Cleaning Types_image_DA

Som vist kan manuel rengøring omfatte demontering af udstyrets komponenter. Desuden er det vigtigt at definere "renlighedsniveauet", som er en risikobaseret beslutning, der generelt afhænger af, hvilken type forurenende stof (fortrinsvis mikroorganismer, allergener og fremmedlegemer) der skal fjernes fra en overflade. Nogle af de faktorer, der påvirker renlighedsniveauet er:

  • Om det forurenende stof/risikofaktoren skal fjernes eller minimeres til et acceptabelt niveau under rengøringsprocessen.

  • Om selve rengøringsaktiviteten skal minimere spredningen af det forurenende stof.

  • Om rengøringsaktiviteten vil have en negativ indvirkning på den overflade, der rengøres.

  • Om gældende regler, standarder og bedste praksis vil blive overholdt under rengøringsaktiviteten.

 

Minimer spredningen af kontaminering under rengøring

Som det fremgår nedenfor, kan visse rengøringsaktiviteter øge risikoen for spredning af kontamineringen, hvorfor de anses for at være højrisikoaktiviteter.

Trappeillustration_DA

Som det fremgår, er brugen af højtryksrensning en højrisikoaktivitet i forhold til aftørring eller skrabning. Det første vil generere aerosoler og dråber eller partikler, der vil sprede sig over en betydelig afstand og transportere forurening fra den overflade, der rengøres. Andre almindelige manuelle rengøringsteknikker såsom skrubning eller fejning klassificeres dog generelt som mellemrisiko og kræver en vis forsigtighed. Det er bedre at nedsænke og skrubbe delen under vand end bare at skrubbe snavsede dele med en børste for at minimere spredningen af dråber, som genereres under skrubningen.


Vælg det rigtige udstyr til opgaven

Valg af manuelle rekvisitter er afgørende, da dette i høj grad kan påvirke rengøringseffektiviteten, varigheden og den efterfølgende rengøringsvedligeholdelse og opbevaring. Nyttige tips til valg af rekvisitter:

  • Vælg den rigtige børstehårstype til børster og koste. Stive børster er gode til at fjerne genstridigt snavs, med eller uden vand, men kan beskadige overflader, mens meget bløde børster kan være dårlige til at fjerne indgroet snavs fra overflader, men er gode til at feje fint pulver op med.

  • Det er bedst at bruge farvekodede rekvisitter, der er nemme at identificere i forhold til anvendelse eller hygiejnisk zone. Denne form for adskillelse af rekvisitter bidrager stærkt til at reducere krydskontaminering i fødevareproduktioner.

  • Hvis der er højere temperaturer under produktionen, skal du bruge rekvisitter, der kan tåle disse temperaturer.

  • Vurder, om der kræves særlige rekvisitter, fx til dybderengøring, detaljeret rengøring, rengøring i højden eller under udstyr.

  • Hygiejnisk designede rekvisitter har normalt glatte overflader, afrundede kanter og ingen sprækker, hvor forurenende stoffer kan samles og være vanskelige at fjerne. Vikans UST-børster og ultrahygiejniske udvalg af skafter og skrabere med gummilæbe er gode alternativer til hygiejniske rekvisitter til brug inden for fødevareproduktion med forarbejdning af højrisikoprodukter.