Dette site skal vises horisontalt. Drej derfor venligst din enhed.

Vikan.com
Amit M. Kheradia
Amit M. Kheradia
Environmental Health and Sanitation Manager

Vigtig viden om rengøring af afløb i fødevareproduktioner

 
Afløb kan udgøre særlige rengøringsmæssige udfordringer på fødevareanlæg. En britisk undersøgelse foretaget af CampdenBRI viste, at mindst 25 % af prøverne fra afløb i højrisikoområder, hvor der produceres spiseklare fødevarer, indeholdt Listeria monocytogenes. Afløb kan samle og opformere forurenende stoffer som mikrobielle patogener og biofilm. De forurenende stoffer kan sprede sig fra afløb til andre områder af anlæggene og til sidst komme i kontakt med fødevarer.

Uhygiejniske og snavsede afløb kan også give skadedyrsproblemer. De kan desuden stoppe til og danne en pøl af forurenende stoffer og vand, som kan udgøre en sundheds- og sikkerhedsrisiko. Et hensigtsmæssigt udformet afløb, regelmæssig rengøring og desinfektion samt vedligeholdelse er afgørende for et effektivt og rent afløb.

Afløbets udformning kan i høj grad være afgørende for, hvordan afløbet skal rengøres. To af de mest almindelige typer afløb er linjeafløb og punktafløb.

 

Bedste praksis for rengøring af linjeafløb

 1. Sørg for at have velegnede rengøringsressourcer: Medarbejderne skal være fortrolige med de væsentligste rengøringsprincipper, de skal have den rette uddannelse og de rette kompetencer, og de skal have de rigtige personlige værnemidler, rengøringsrekvisitter, kemikalier og andre hjælpemidler til korrekt rengøring af afløb. Der skal være korrekt skiltning på stedet for at gøre andre opmærksomme på den igangværende rengøring.

 2. Udfør de indledende forberedelser: Inspicer afløbene, fjern afløbsdækslerne, og læg dem ved siden af afløbet. Fjern store rester og snavs fra afløbsbrøndene, og anbring det i en særlig beholder. Det er muligt at anvende forskellige rengøringsrekvisitter, herunder:
  - Fejebakker og koste til fjernelse af løst tørt snavs omkring afløbene
  - Skrabere til fjernelse af genstridigt, indgroet snavs
  - Gummiskrabere til fjernelse af vandpytter omkring afløbet
  Skyl afløbsdæksler og -brønde med vand under lavt tryk for at fjerne de sidste rester af snavs og jord.

 3. Skrubning og dybderengøring: Afløbsdæksler skal rengøres mekanisk eller manuelt med velegnede børster, rengøringsmiddel og vand. Overfladerne skal rengøres tilstrækkeligt længe ved den rigtige temperatur og med den rigtige mekaniske påvirkning og kemiske styrke, så snavs og bakterier fjernes. De indvendige overflader og kanterne rundt om brøndene rengøres bedst med en afløbsbørste med langt skaft.

 4. Afsluttende skylning og inspektion: Skyl rengøringsrekvisitter, afløbsdæksler og brønde med rent vand ved lavt tryk efter afsluttet rengøring. Kontrollér, at overfladerne er rene. Sæt afløbsdækslerne på igen, og fjern overskydende vand fra afløbet med en skraber.

 5. Desinfektion af afløbet: Anvend et passende desinfektionsmiddel i afløbet. Følg producentens anvisninger vedrørende blandingsforhold og virkningstid. Fjern eventuel overskydende væske med en skraber.


Bedste praksis for rengøring af punktafløb

Sørg for at have velegnede rengøringsressourcer (som beskrevet ovenfor), fjern store rester og snavs, og skyl dækslet med rent vand ved lavt tryk. Fjern afløbsdæksel og vandlås, og læg delene i blød i vand tilsat rengøringsmiddel. Følg producentens anvisninger.

Skift handsker, og rengør derefter selve afløbet. Skyl efter med rent vand ved lavt tryk for at fjerne de sidste rester af snavs. Skrub derefter afløbet, og rengør det i dybden med en rørbørste eller en anden manuel rengøringsrekvisit. Alle overflader og adskilte dele skal skylles, efterses og desinficeres, inden de samles og monteres igen. Anbring vandlåsen og dækslet i afløbet, skyl delene med rent vand ved lavt tryk, og desinficer dem derefter. Fjern eventuel overskydende væske med en gummiskraber.

 

Generelle tips til rengøring af afløb

Rengøring af snavsede afløb er et centralt element i rengøringsplanen for områder, hvor der forarbejdes fødevarer, eller i nærheden af fødevareudstyr, fordi der er risiko for, at de kan forurene fødevarerne. Rengøringsrekvisitter til afløb bruges typisk i områder, hvor der også findes rekvisitter, som er i kontakt med fødevarer, og det anbefales derfor at farvekode rekvisitterne for at forhindre krydskontaminering. Der findes ikke nogen fast standard, så rekvisitter kan have en hvilken som helst identificerbar farve. Vi anbefaler dog at bruge farven sort til rengøringsrekvisitter til afløb.

Afløbsrekvisitter skal også opbevares separat. Til dette formål anbefaler vi farvekodede Shadow Boards eller vægophæng. Bemærk, at afløbsrekvisitter skal rengøres korrekt, desinficeres, tørres efter brug og opbevares på et dertil indrettet sted.

Vi anbefaler, at anlægget har strenge retningslinjer for håndtering af rekvisitter til afløb og gulve. Retningslinjerne skal omfatte regler for valg, brug og vedligeholdelse af rekvisitterne, herunder rengøring, inspektion, udskiftning og opbevaring.

Det anbefales at bruge afløbsrekvisitter med følgende egenskaber:

 1. Har en holdbar konstruktion med stive børster

 2. Er varme- og kemikaliebestandige og i stand til at modstå belastning under brug (ved høje vandtemperaturer og anvendelse af kraftige kemikalier)

 3. Er fuldstøbte og/eller med et hygiejnisk design

 4. Er ergonomiske og nemme at bruge (herunder i forhold til skaftlængde, greb og vægt)


Hvis du er i tvivl, skal du huske, at ikke alle afløb er ens.

Det kan derfor være en god idé at tage udgangspunkt i producentens anvisninger, når du skal udarbejde et rengøringsprogram for dine afløb.

Vikan tilbyder et bredt udvalg af rekvisitter og løsninger til rengøring af afløb på fødevareanlæg og i andre områder, hvor der stilles store krav til hygiejnen. Læs mere på vores hjemmeside.

 


Udvalgte referencer: