Dette site skal vises horisontalt. Drej derfor venligst din enhed.

Vikan.com
Debra Smith
Debra Smith
Global Hygiene Specialist

COVID-19: Beskyttelse af nøglemedarbejdere i fødevareindustrien mod infektion

Den globale COVID-19-pandemi påvirker os alle. For at sikre fortsat levering af vigtige produkter og tjenester har regeringer verden over identificeret "nøglemedarbejdere", som er afgørende for håndteringen af COVID-19. De arbejder bl.a. inden for produktion, forarbejdning, distribution, salg og levering af fødevarer. De omfatter også medarbejdere, som leverer produkter og tjenesteydelser, der er væsentlige for opretholdelsen af god hygiejne i fødevareindustrien.

Beslutningen om at betegne disse medarbejdere som "nøglemedarbejdere" afspejler betydningen af at opretholde en fortsat forsyning af sikre kvalitetsfødevarer til befolkningen. På et nyligt webinar om coronavirus afholdt af verdenssundhedsorganisationen WHO blev det sagt, at næst efter sundhedsmedarbejdere var nøglearbejdere i fødevaresektoren den vigtigste medarbejdergruppe. Det er derfor afgørende at sikre, at de personer, som leverer disse varer og tjenesteydelser, er raske og ved godt helbred.

Hvad er COVID-19?

COVID-191,2 er den sygdom, der er forbundet en ny stamme af SARS-CoV-2-coranavirus, som i 2019 blev opdaget i Wuhan, Kina. SARS er akronymet for Severe Acute Respiratory Syndrome (svær akut luftvejssyndrom), mens CoV er akronymet for coronavirus. Denne blog/artikel bruger udtrykket SARS-CoV-2 om virusset og COVID-19 om virusinfektionen.

 

Hvordan spredes det?

Vi ved, at den primære overførselsvej for SARS-CoV-2 er gennem indånding af aerosoler og små dråber, der dannes, når en smittet person hoster eller nyser.

Et enkelt host kan producere op til 3.000 små dråber. Disse små dråber kan lande på mennesker, tekstiler og overflader i nærheden.

Derefter kan virus også overføres ved, at en person først berører den kontaminerede genstand og dernæst berører slimhinderne i mund, næse eller øjne.

Foto: James Gathany

Et nyligt studie3 har vist, at (specifikt) SARS-CoV-2 kan være levedygtigt på pap i op til 24 timer og i 2-3 dage på overflader af plast og rustfrit stål. Kobberoverflader gør dog virus inaktivt i løbet af ca. fire timer. Man ved endnu ikke, hvor længe det overlever på tøj og hår. Virussets levedygtighed på overflader afhænger imidlertid af en række faktorer, herunder overfladens type, forekomst af organisk materiale (biologiske væsker, biofilm, madaffald), temperatur, relativ luftfugtighed og den specifikke virusstamme.

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet EFSA4 har udtalt, at der på nuværende tidspunkt ikke er bevis for, at fødevarer er en sandsynlig overførselskilde eller -vej for COVID-19. Erfaringer fra tidligere udbrud af relaterede coronavira viser, at smitten ikke overføres gennem indtagelse af fødevarer.

Små dråber og aerosoler, der opstår, når en smittet hoster eller nyser, sætter sig midlertid på overfladen af uindpakkede produkter, der er klar til at spise, såsom frugt, grøntsager og bagværk, og på de overflader, disse fødevarer er i kontakt med. Virus kan også overføres til varerne, når de håndteres af kontaminerede hænder. På et nyligt webinar om coronavirus afholdt af Verdenssundhedsorganisationen WHO (www.who.int) blev det foreslået som sikkerhedsforanstaltning at:

 • vaske eller skrælle frisk frugt og grønt inden brug og
 • indpakke bagværk før udstilling og salg.

Hvis produkterne pakkes i hånden, skal hænderne vaskes grundigt og tørres før håndtering.

Er nøglemedarbejdere i fødevareindustrien udsat for større risiko?

Mange af dem, der er arbejder med produktion, forarbejdning, distribution, salg og levering af fødevare- og hygiejneprodukter og -tjenester, skal arbejde tæt sammen med andre i lukkede områder i længere tid. De er således i større smitterisiko på grund af aerosoloverførsel.

Der er også stor sandsynlighed for, at disse medarbejdere ofte skal berøre overflader og udstyr, der kan være kontamineret (via berøring, aerosoler og små dråber) af andre medarbejdere eller personer. Det er bl.a. dørhåndtag, gelændere, skubbeplader på døre, kasseapparater, håndtag på indkøbsvogne- og kurve, instrumentpaneler, vandhaner, rengøringsrekvisitter og -redskaber, kontanter, betalings-/medlemskort og indkøbsposer. Derudover gælder det overflader på steder, hvor der ikke håndteres fødevarer, såsom toiletter, omklædningsrum, kontorer, kantiner og køretøjer. Set i lyset af de seneste videnskabelige resultater om, hvor længe SARS-CoV-2 overlever på overflader, kan dette også betyde en væsentligt forhøjet risiko for COVID-19-infektion for nøglemedarbejdere i fødevareindustrien.

Hvordan kan deres risiko for COVID-19-infektion minimeres?

Efterhånden som vi ved mere om, hvordan COVID-19 kan spredes, er der også sket en større erkendelse af behovet for at træffe yderligere foranstaltninger for at beskytte os alle.

Verdenssundhedsorganisationen WHO anbefaler5, at alle:

 • vasker hænder regelmæssigt.
 • dækker mund og næse, når de hoster og nyser.
 • undgår tæt kontakt (< 2 meter) med alle, som hoster og nyser.

WHO er også ved at færdiggøre arbejdet med retningslinjer til fødevareindustrien om, hvordan SARS-CoV-2 bekæmpes.  Disse retningslinjer er ikke primært rettet mod fødevaresikkerheden, men mod at bevare fødevarekædens integritet og sørge for, at forbrugerne har tilstrækkelige og sikre fødevareforsyninger ved at begrænse spredningen af COVID-19 blandt nøglemedarbejdere i fødevareindustrien. WHO understregede, hvor vigtigt det er at træffe foranstaltninger, der har til formål at holde virusset væk fra miljøer, hvor nøglemedarbejdere færdes, gennem øget bevidsthed om symptomer på COVID-19, øjeblikkelig indberetning af tegn på sygdom, håndhævelse af overholdelse af arbejdsprotokoller og udelukkelse fra arbejdspladsen. WHO understregede også behovet for fortsatte og yderligere foranstaltninger for at minimere smittespredningen, dvs. vaske hænder, hoste/nyse i ærmet, fysisk afstand mellem medarbejdere samt god hygiejne og rengøring, herunder hyppigere rengøring af "kontaktpunkter". WHO's retningslinjer kan findes på organisationens hjemmeside www.who.int, så snart de er tilgængelige.

Regeringer og myndigheder i de enkelte lande udsender egne retningslinjer for, hvordan spredningen af SARS-CoV-2 minimeres, herunder specifikke retningslinjer for fødevarevirksomheder. F.eks. har den britiske regering for nylig udsendt https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-food-businesses/, som dækker følgende:

 • Hvad du skal vide om coronavirus og fødevarer.
 • Retningslinjer for fødevarehygiejne.
 • Fødevareemballage.
 • Rengøring og bortskaffelse af affald.
 • Håndtering af sygdom hos medarbejderne.
 • Opretholdelse af social afstand på steder, hvor der håndteres fødevarer, herunder
  • fødevarefabrikker
  • supermarkeder
  • personalekantiner og fællesområder
  • take-away og restauranter med afhentning og
  • udendørs fødevaremarkeder/torveboder.

Og der er allerede mange producenter og detailhandlere i fødevareindustrien, som har truffet deres egne foranstaltninger for at beskytte medarbejdere og offentligheden mod COVID-19. Eksempler på tiltag er afstand mellem medarbejderne på produktionslinjen, udlevering af ansigtsmasker/-visirer og lokale håndvaskstationer. I detailbranchen er tiltagene; afstandsmarkører og ensrettede ruter, brug af desinfektionsservietter til rengøring af håndtag på indkøbsvogne og -kurve, skærme mellem kassepersonale og kunder, større brug af kontaktløse betalingskort samt begrænsning af brugen af egne indkøbsposer i supermarkeder.

Producenter af personlige værnemidler (herunder ansigtsmasker, mundbind og handsker), rengøringskemikalier og -udstyr, og dem, der distribuerer og sælger disse produkter, arbejder døgnet rundt for at støtte fødevareproduktionen og detailhandlen. Disse varer og tjenesteydelser er af afgørende betydning for den fortsatte levering af sikre fødevarer. Der træffes derfor lignende foranstaltninger for at beskytte de medarbejdere, som leverer dem.

Rengøring har aldrig været vigtigere. Nøglemedarbejderne hos Vikan er dybt engagerede i fortsat at levere rengøringsrekvisitter af professionel kvalitet til fødevareindustrien for at hjælpe dem med at minimere risikoen for COVID-19-smitte blandt medarbejderne og sørge for fortsat produktion af sikre fødevarer. Vikan prioriterer sine medarbejderes sundhed og trivsel ved at følge passende retningslinjer, og vi opfordrer alle til at gøre det samme.

Derudover har Vikan udarbejdet en white paper med gode, praktiske oplysninger om, hvordan man minimerer risikoen for overførsel af SARS-CoV-2 med god rengørings- og desinfektionspraksis. Den kan du læse her.

Som altid leverer Vikans Hygiene Team support og rådgivning til branchen ved at deltage i online opdateringer og fora om COVID-19, og vores tekniske salgsteams står klar til at besvare dine spørgsmål om hygiejne og hjælpe dig med at finde den rigtige løsning.

Referencer

 1. https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1
 2. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/events-as-they-happen
 3. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2004973?query=featured_home
 4. https://www.efsa.europa.eu/en/topics/efsa-and-covid-19
 5. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public