Dette site skal vises horisontalt. Drej derfor venligst din enhed.

Vikan.com
Debra Smith
Debra Smith
Global Hygiene Specialist

Brugen af svampe og skurepads til rengøring

Vi får rigtig mange spørgsmål om brugen af svampe og skurepads til rengøring, og som med så meget andet i fødevareindustrien bygger svaret på en risikovurdering.

Vi anbefaler generelt IKKE, at man bruger rengøringssvampe og skurepads. Det skyldes, at de
,

 • meget ofte er vanskelige at håndtere som rengøringsrekvisitter,
 • hurtigt kan blive en kilde til kontaminering og sprede mikroorganismer, allergener og fremmedlegemer (herunder stykker af selve svampen eller skurepaden),
 • er stort set umulige at rengøre og desinficere effektivt,
 • kan ridse den overflade, der rengøres, så den efterfølgende er vanskeligere at rengøre og
 • sjældent er fremstillet af materialer, som er godkendt til kontakt med fødevarer.

Vi ved dog udmærket godt, at de bruges i vid udstrækning i fødevareindustrien, og at der nogle gange ikke er noget bedre alternativ til at fjerne snavs, som udgør en risikofaktor.

Vores bedste råd er derfor,

 1. at svampe/skurepads ikke benyttes i direkte kontakt med fødevarer,

 2. at afveje risikoen ved at bruge en svamp/skurepads i forhold til den risikofaktor, du forsøger at fjerne. Hvis den risikofaktor, du forsøger at fjerne, er større end risikoen ved at bruge en svamp/skurepads, kan det være berettiget at bruge denne type rengøringsrekvisitter,

 3. at du sikrer, at svampe/skurepads håndteres korrekt, herunder i forhold til,
  a. hvor de anvendes,
  b. hvor længe de anvendes,
  c. hvor hyppigt de udskiftes

 4. at vælge svampe/skurepads i en god kvalitet for at minimere risikoen for, at de nedbrydes under brug.

Vi anbefaler også,

 • at der anvendes forskellige svampe/skurepads til overflader med forskellige risikofaktorer, f.eks. allergener over for ikke-allergener,
 • og forskellige risikoniveauer, f.eks. forarbejdningsoverflader for rå fødevarer over for forarbejdningsoverflader for tilberedte fødevarer, overflader med fødevarekontakt over for overflader uden fødevarekontakt osv.,
 • at der anvendes svampe/skurepads med andre farver end de fødevarer, der fremstilles, så det er nemt at se, hvis der falder dele af svampen/skurepaden,
 • at de kun anvendes til en enkelt rengøringssession,
 • at de kasseres efter brug og ikke rengøres/desinficeres og genbruges, og
 • at de rengjorte overflader skylles grundigt med rent vand for at fjerne eventuelle fragmenter af svampen/skurepaden.

Der er de seneste år dukket alternative produkter til traditionelle rengøringssvampe/skurepads op på markedet. Nogle af disse nye produkter er egnet til kontakt med fødevarer, reducerer risikoen for overfladeafskrabning og er mere holdbare (mindre risiko for kontaminering med fremmedlegemer fra selve svampen/skurepaden). Det er dog stadig vigtigt at foretage en risikovurdering af alle rengøringsrekvisitter, som bruges til rengøring af overflader, for at sikre en effektiv kontrol med risikoen for mikroorganismer, allergener og fremmedlegemer.

Som et alternativ til svampe/skurepads anbefaler vi Vikan håndbørster med korte stive børstehår, som er egnet til kontakt med fødevarer.

Disse produkter er mere holdbare og har en mindre slibende effekt på overfladen, men skal stadig håndteres på samme måde som rengøringssvampe/skurepads, bortset fra at de kan rengøres og desinficeres (eller endda steriliseres) efter brug og genbruges.

De fås også i forskellige farver til forskellige fødevaretyper, så det er nemmere at se og fjerne eventuelle fremmedlegemer.

Vi anbefaler dig også at se denne interessante undersøgelse, som er tilgængelig via dette link.