Dette site skal vises horisontalt. Drej derfor venligst din enhed.

Vikan.com

Delikatesseafdeling

Rød Zone

Sørg for god hygiejne i din delikatesseafdeling

Delikatesseafdelingen skal altid være ren og virke indbydende.
I et hygiejnekritisk område, hvor der serveres spiseklare produkter, er kontrol med krydskontaminering altafgørende.
Alle overflader i dette område skal holdes omhyggeligt rene, og rekvisitterne skal være beregnet alene til brug i dette område for at minimere risikoen for mikrobiel krydskontaminering.