Dette site skal vises horisontalt. Drej derfor venligst din enhed.

Vikan.com

En ren butik er en 
mere sikker butik

Vikan kan hjælpe dig med 
den bedste hygiejne- og
fødevaresikkerhed

Hygiejne er den afgørende faktor

Siden Covid-19 forandrede verden, er der hos alle fødevaredetailhandlere blevet stillet højere krav om øget fokus på hygiejne fra både kunder og medarbejdere.
Presset for højere sikkerhedsstandarder har ført til en forbedret ’bedste praksis’ omkring fødevaresikkerhed og medarbejderhygiejne i fødevaredetailhandelen.

Som anerkendte eksperter i fødevaresikkerhed og hygiejne kan vi hjælpe dig med at forbedre dine hygiejnestandarder gennem viden, rådgivning og værktøjer.
Med udgangspunkt i årtiers erfaring inden for fødevareindustrien har vi de værktøjer, du har brug for til at øge kundernes og medarbejdernes sikkerhed samt fødevaresikkerheden.

Farvekodning, der giver
øget fødevaresikkerhed

Fødevaresikkerhed kan opnås ved hjælp af farvekodning, hvor rekvisitter beregnet til bestemte risici, bestemte processer og forskellige zoner i butikken adskilles ved brug af forskellige farver.
Denne adskillelse minimerer risikoen for krydskontaminering med mikroorganismer, fødevarerester, allergener, kemikalier og fremmedlegemer.

Zone Plan_DK

En renere, mere sikker butik – zone for zone

Klik på en zone for at komme i gang!