Dette site skal vises horisontalt. Drej derfor venligst din enhed.

Vikan.com

Whistleblowerordning

Vikan har en intern whistleblowerordning, som giver mulighed for at rapportere bekymringer og rimelig mistanke om uregelmæssigheder eller overtrædelser af regler begået, eller som sandsynligvis vil blive begået af Vikan, virksomhedens medarbejdere eller ledelse.

Whistleblowerordningen er et supplement til de eksisterende kommunikationskanaler og kontaktpunkter og skal kun anvendes i overensstemmelse med nedenstående retningslinjer. De eksisterende kommunikationskanaler forbliver naturligvis tilgængelige i tillæg til whistleblowerordningen.

Vi opfordrer kraftigt til at indrapportere til whistleblowerordningen, hvis du frygter eventuelle repressalier på baggrund af, at du laver en indrapportering. Vikan vil håndtere alle indberetninger foretaget gennem whistleblowerordningen med stor seriøsitet.

Inden du indsender en indrapportering, opfordrer vi til at læse Vikans fulde whistleblower-politik.

Nedenfor finder du vigtige uddrag fra whistleblowerordningen:


Hvem kan rapportere?

Medarbejdere, tidligere medarbejdere og bestemte samarbejdspartnere med relation til Vikan kan indrapportere til whistleblowerordningen.


Hvad kan rapporteres til whistleblowerordningen?

Oplysninger om konkrete forhold af ulovlig karakter eller alvorlige uregelmæssigheder relateret til Vikan, som allerede er sket, vil ske eller rimelig mistanke herom, kan rapporteres til whistleblowerordningen.

Eksempler på sådanne forhold inkluderer bl.a.:

  • Straffelovsovertrædelser herunder svindel, underslæb, misbrug af aktiver, forfalskning af dokumenter, regnskabsmanipulation, bestikkelse, korruption samt hvidvaskning af penge
  • Overtrædelse af konkurrencelovgivningen
  • Alvorlige eller gentagne overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen
  • Væsentlige overtrædelser af miljøkrav og forurening
  • Overtrædelse af tavshedspligt
  • Alvorlige eller gentagne overtrædelser af vigtige retningslinjer hos Vikan
  • Alvorlige arbejdskonflikter såsom grov mobning, chikane, diskrimination, fysisk vold, trusler og seksuelt misbrug

Du kan se den fulde liste over emner, som kan rapporteres i Vikans whistleblower-politik.


Hvad er ikke meningen, der skal rapporteres til whistleblowerordningen?

Andre forhold herunder HR-anliggender, klager over medarbejderes adfærd eller inkompetence, utilfredshed med lønforhold, samt mindre overtrædelser af Vikans interne politikker vedrørende sygefravær, alkoholforbrug m.m., er ikke dækket af whistleblowerordningen. Disse typer forhold skal drøftes i dialog med nærmeste leder eller HR-afdelingen, som har tavshedspligt.

For yderligere information henvises til whistleblower-politikken.


DAHL Advokatpartnerselskab gennemgår alle indrapporteringer

I egenskab af ekstern advokat, gennemgår DAHL Advokatpartnerselskab alle indsendte rapporteringer til whistleblowerordningen, og de rapporteringer, der falder indenfor ordningens anvendelsesområde, behandles af et mindre antal betroede personer internt hos Vikan A/S, som vil afgøre hvilke skridt, der skal tages, og om det er nødvendigt at igangsætte yderligere undersøgelser.

Hvis en rapportering falder udenfor whistleblower-ordningens anvendelsesområde, vil DAHL Advokatpartnerselskab afvise rapporteringen.


Fortrolighed og anonymitet

Alle rapporteringer behandles fortroligt, og er underlagt de særlige regler i den danske lov om beskyttelse af whistleblowere.

Whistleblowere, som ikke ønsker at tilkendegive deres identitet, kan indsende deres rapportering anonymt.


Beskyttelse af whistleblowere

Whistleblowere er beskyttet mod repressalier, når de gennem den etablerede rapporteringskanal indrapporterer til whistleblowerordningen i god tro og i overensstemmelse med Vikans whistleblower-politik.


Behandling af personoplysninger

Vikan er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger i whistleblowerordningen. Behandlingen af personoplysninger er baseret på §22 i den danske lov om beskyttelse af whistleblowere.

DAHL Advokatpartnerselskab kan ligeledes i nogen situationer blive uafhængig dataansvarlig.

Personoplysninger kan videregives til andre eksterne rådgivere, offentlige myndigheder eller politiet.

Sådan indsender du en rapport

For at indsende en rapportering gå venligst til den etablerede rapporteringskanal her.