Dette site skal vises horisontalt. Drej derfor venligst din enhed.

Vikan.com

Vikan Green Team 

Vikans medarbejdere bidrager
til bæredygtige initiativer

Løbende implementering af bæredygtighedsforbedringer

Hos Vikan arbejder vi hen mod en bæredygtig fremtid, og vi forpligter os til løbende at implementere forbedringer af bæredygtigheden. For at kunne opretholde og videreføre vores engagement er vi nødt til hele tiden at udfordre vores nuværende forretningspraksis. Og de gode idéer til forbedringer findes ofte blandt vores egne kolleger.
Men hvordan sikrer man, at de gode idéer bliver grebet og realiseret? I 2018 etablerede vi det såkaldte Vikan Green Team, som er et globalt, tværfunktionelt team. 

Vikan Green Team har ansvaret for at indsamle idéer, sikre bæredygtighedsfokus i det daglige arbejde og implementere prioriterede initiativer. Vi arbejder efter en årlig cyklus, der indbefatter månedlige møder, statusrapport om bæredygtighed, revision af plan for bæredygtighed osv. Vi har afsat dedikeret tid til, at Vikan Green Team kan arbejde på bæredygtighedsprojekter og -initiativer. 

Input er meget værdsat


"En lang række gode idéer til bæredygtighedsinitiativer fra vores medarbejdere er allerede blevet omsat til handling. Vi kommunikerer regelmæssigt internt ud om de initiativer, vi arbejder på, og kommer med opdateringer, når idéer eller projekter realiseres. Dermed sikrer vi, at alle medarbejdere ved, at deres input er meget værdsat."


Jesper Søbjørn, HSEQ-chef og medlem af Vikan Green Team

Eksempler på initiativer fra Vikan Green Team

LED Light_image

LED-pærer i stedet for almindelige pærer

Vi har skiftet vores almindelige pærer ud med LED-pærer med sensorstyring. Det sparer energi og reducerer således vores udledning.

Packing optimisation

Optimering af emballage


Når vores produkter transporteres til vores distributører og slutbrugere, finder vi løbende løsninger til at reducere vores miljøpåvirkning gennem mere effektiv pakning af varer.

Transport optimisation

Transportoptimering


Varetransport er en af de største bidragydere til vores miljøpåvirkning. Vi arbejder løbende på at optimere vores lagerbeholdning og erstatte luftfragt med mere miljøvenlige transportmetoder.

Recycle products

Genbrug vores produkter


Mange af vores produkter er monomaterialeprodukter – dvs. at de er fremstillet af ét enkelt materiale. Ved hjælp af tydelige etiketter hjælper vi vores kunder med at genbruge disse produkter på den rigtige måde.

Kontinuerligt arbejde med forbedringer for at have en positiv indvirkning på miljøet

Gennem vores brede netværk følger vi nøje alle de seneste udviklinger inden for plast og genbrug.
Vi ønsker hele tiden at vide mere om de nyeste opfindelser og løsninger på området for at se, hvordan de kan implementeres hos Vikan. Dermed ved vi, hvornår den næste lille, men vigtige ændring kan gennemføres.