Dette site skal vises horisontalt. Drej derfor venligst din enhed.

Vikan.com

På vej mod en bæredygtig fremtid

Hos Vikan arbejder vi for en bæredygtig fremtid, og vi forpligter os til løbende at implementere forbedringer, der øger vores bæredygtighed. Da vi er majoritetsejet af en velgørende fond, har vi siden grundlæggelsen i 1898 været en værdidrevet virksomhed med en stærk vilje til at gøre en forskel.

FN's verdensmål tjener som vores udgangspunkt for at bidrage til at opnå en bedre og mere bæredygtig forretning og fremtid for os alle. Vi bidrager til FN's verdensmål nr. 7, 9 og 12.

UN Goals

Vikans bæredygtighedspolitik

Vores bæredygtighedspolitik, herunder vores plan for bæredygtighed, guider os til, hvordan vi løbende integrerer bæredygtighed i vores organisation og daglige drift.

Vikans bæredygtighedspolitik

Sustainability Policy_image

Plan for bæredygtighed

For at nå vores bæredygtighedsmål har vi opridset projekter, milepæle og nøgletal. Disse elementer er samlet i vores vejviser, som gælder for årene 2022-2025.

Plan for bæredygtighed

Sustainability Roadmap_image

Vikans bæredygtighedscertificeringer

Læs mere om Vikans bæredygtighedscertificeringer.

Bæredygtighedscertificeringer

Vikan Sustainability Certifications image

Vikans miljøpolitik

Vi overholder ISO 14001:2015, og vi har en ansvarlig tilgang til indkøb, forbrug og produktion. Vi har identificeret virksomhedens primære miljøpåvirkninger og har forpligtet os til at reducere dem.

Vikans miljøpolitik

Environmental Policy_image

Vikans affaldsguide

Vikans produkter er designet til at være robuste og holdbare. Det betyder, at Vikans produkter kan bruges i længere tid, hvilket reducerer affaldsmængden. Vi tilbyder altid vores kunder oplysninger om den mest miljøvenlige måde at genanvende eller bortskaffe Vikan-produkter og Vikan-emballage på. 

Vikans affaldsguide

Waste Guide_image

Vikans årlige statusrapporter om bæredygtighed

Vikans statusrapporter om bæredygtighed omhandler aktiviteter, fremskridt og fokusområder for det kommende år.  

Statusrapport om bæredygtighed

Faktablad for materialer

Flere af Vikans produkter indeholder genbrugsplast eller regenereret plast. De plastmaterialer, der bruges til at producere vores hygiejnesortiment af rengøringsredskaber, er dog strengt reguleret, da disse produkter er designet til at komme i direkte eller indirekte kontakt med fødevarer. Læs mere i faktabladet for materialer.

Faktablad for materialer

 

Material FactSheet_image

Vikan Green Team

Idéer til forbedringer kommer ofte fra Vikans medarbejdere. For at indsamle og implementere disse foreslåede initiativer etablerede vi Vikan Green Team i 2018 som et tværfunktionelt team.

Se mere

Green Team image

Kontakt os

Hvis du ønsker flere oplysninger om vores bæredygtighedsansvar, er du velkommen til at kontakte os via e-mail på sustainability@vikan.com.

Mail icon

Whistleblowerordning

Vikan har en intern whistleblowerordning, som giver mulighed for at rapportere bekymringer og rimelig mistanke om uregelmæssigheder eller overtrædelser af regler begået, eller som sandsynligvis vil blive begået af Vikan, virksomhedens medarbejdere eller ledelse.

Læs mere

Whistleblower_image